รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดพระนครศรีอยุธยา

รายงานงบทดลอง ประจำเดือนมิถุนายน 2564..

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref77181

  ผู้ชม: 24 ครั้ง


รายงานงบทดลอง ประจำเดือนพฤษภาคม 2564..

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref75198

  ผู้ชม: 19 ครั้ง


รายงานงบทดลอง ประจำเดือนเมษายน 2564..

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref74251

  ผู้ชม: 27 ครั้ง


รายงานงบทดลอง ประจำเดือนมีนาคม 2564..

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref72898

  ผู้ชม: 30 ครั้ง


รายงานงบทดลอง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564..

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref71375

  ผู้ชม: 32 ครั้ง


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดพระนครศรีอยุธยา

 32 ม.2 ต.โพแตง อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13290