รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดพระนครศรีอยุธยา

รายงานงบทดลอง ประจำเดือนมกราคม 2564..

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref69920

  ผู้ชม: 33 ครั้ง


รายงานงบทดลอง ประจำเดือนธันวาคม 2563..

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref68156

  ผู้ชม: 34 ครั้ง


รายงานงบทดลอง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563..

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref66078

  ผู้ชม: 32 ครั้ง


รายงานงบทดลอง ประจำเดือนตุลาคม 2563..

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref64741

  ผู้ชม: 39 ครั้ง


รายงานงบทดลอง ประจำปีงบประมาณ 2563..

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref63741

  ผู้ชม: 40 ครั้ง


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดพระนครศรีอยุธยา

 32 ม.2 ต.โพแตง อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13290