บทความศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด พระนครศรีอยุธยา

โครงการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการประมงตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมส่งเสริมเยาวชนนักเพาะเลี้ยง

รับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งหมด จำนวน 18 คน

กำหนดการฝึกอบรม

 • เดือน มกราคม 2564 ระยะเวลาในการฝึกอบรม 3 วัน

สถานที่จัดฝึกอบรม

 • ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดพระนครศรีอยุธยา ตำบลโพแตง อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. เป็นผู้สมัครใจเข้าโครงการฯ
 2. มีอายุระหว่าง 15-24 ปี
 3. มีบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
 4. มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัด พระนครศรีอยุธยา กรุงเทพมหานคร เเละนนทบุรี

  เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 30 ธันวาคม 2563

วิธีการสมัคร

 • กรอกใบสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ด้วยตนเอง ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดพระนครศรีอยุธยา ตำบลโพแตง อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • ดาวน์โหลดใบสมัครเข้าร่วมโครงการฯ กรอกรายละเอียด เเล้วส่งมาที่ E-mail : ifayutthaya@yahoo.com

ดาวน์โหลดใบสมัคร 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

 • เบอร์โทรศัพท์ 035-704-171 ติดต่อโครงการอบรมเยาวชนนักเพาะเลี้ยง
โครงการส่งเสริมอาชีพประมง กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกร

หลักสูตร การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยี และทักษะด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเพื่อพัฒนาศักยภาพ ประเภท เกษตรกรรุ่นใหม่

รับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งหมด จำนวน 15 คน

กำหนดการฝึกอบรม

 • เดือน พฤษภาคม 2564 ระยะเวลาในการฝึกอบรม 3 วัน

สถานที่จัดฝึกอบรม

 • ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดพระนครศรีอยุธยา ตำบลโพแตง อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. เป็นเกษตรกรด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
 2. มีอายุระหว่าง 17-45 ปี
 3. มีศักยภาพในการพัฒนาเพื่อการบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่เเละนวัตกรรมในเชิงผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่
 4. มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัด พระนครศรีอยุธยา กรุงเทพมหานคร เเละนนทบุรี

  เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 29 มกราคม 2564 

วิธีการสมัคร

 • กรอกใบสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ด้วยตนเอง ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดพระนครศรีอยุธยา ตำบลโพแตง อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • ดาวน์โหลดใบสมัครเข้าร่วมโครงการฯ กรอกรายละเอียด เเล้วส่งมาที่ E-mail : ifayutthaya@yahoo.com

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม  

ดาวน์โหลดใบสมัคร 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

 • เบอร์โทรศัพท์ 035-704-171 ติดต่อโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ
โครงการส่งเสริมอาชีพประมง กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกร

หลักสูตร การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยี และทักษะด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเพื่อพัฒนาศักยภาพ ประเภท เกษตรกรทั่วไป

รับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งหมด จำนวน 210 คน

กำหนดการฝึกอบรม ช่วงเดือน มีนาคม - เมษายน 2564 ระยะเวลาในการฝึกอบรม 2 วัน/รุ่น รุ่นละ 30 คน

สถานที่จัดฝึกอบรม ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดพระนครศรีอยุธยา ตำบลโพแตง อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


คุณสมบัติผู้สมัคร
 1. เป็นเกษตรกรด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
 2. มีพื้นที่สำหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 
 3. มีความต้องการพัฒนาศักยภาพทางด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด
 4. มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัด พระนครศรีอยุธยา กรุงเทพมหานคร เเละนนทบุรี

  เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 26 กุมภาพันธ์ 2564 

วิธีการสมัคร

 • กรอกใบสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ด้วยตนเอง ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดพระนครศรีอยุธยา ตำบลโพแตง อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • ดาวน์โหลดใบสมัครเข้าร่วมโครงการฯ กรอกรายละเอียด เเล้วส่งมาที่ E-mail : ifayutthaya@yahoo.com

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม  

ดาวน์โหลดใบสมัคร 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

 • เบอร์โทรศัพท์ 035-704-171 ติดต่อโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ

 

สถานที่ติดต่อ

ศูนย์วิจัยเเละพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 8 (พระนครศรีอยุธยา)

32 หมู่ 2 ตำบลโพแตง อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13290

โทร 035-704-171 โทรสาร 035-704-170

แผนที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 8 (พระนครศรีอยุธยา)

วันที่ 15 สิงหาคม 2561 นายวชิระ กิติมศักดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 8 (พระนครศรีอยุธยา) นำคณะเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยฯ เข้าร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ณ บริเวณท่าชัยยุทธ ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร ตำบลช้างใหญ่ อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีนายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี เป็นประธานในพิธี และ ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อเทิดพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศล อีกทั้งเพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำ อนุรักษ์ ฟื้นฟูแหล่งน้ำและทรัพยากรสัตว์น้ำ

วันที่ 14 สิงหาคม 2561 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 8 (พระนครศรีอยุธยา) ต้อนรับคณะนักศึกษาปริญญาโท ปริญญาเอก และอาจารย์จากคณะการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สาขาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและการจัดการทรัพยากรน้ำ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 8 (พระนครศรีอยุธยา) นำพันธุ์ปลาตะเพียนขาว ปลายี่สกเทศ และปลานิล จำนวน 685,500 ตัว ไปส่งมอบให้สำนักงานประมงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อมอบให้เกษตรกรโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ปี 2561 รายใหม่และรายเก่าปี 2560

       วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม 2561 นายวชิระ กิติมศักดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 8 (พระนครศรีอยุธยา) ต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากสาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 8 (พระนครศรีอยุธยา) และสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำวังปลา และร่วมปล่อยพันธุ์ปลาและพันธุ์กุ้งก้ามกรามลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา ภายใต้กิจกรรมความร่วมมือการขยายพันธุ์ปลาและปล่อยปลาระหว่างจีน-ไทย (ล้านช้าง-แม่โขง) โดยมีนายสนธิพันธ์ ผาสุขดี ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด มาเป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ณ บริเวณท่าชัยยุทธ ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร

      วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืดเขต 8 (พระนครศรีอยุธยา)
ต้อนรับ Dr. Alam Khan DVM, Senior Program Auditor เจ้าหน้าที่จาก Food Safety and Inspection
Service ประเทศสหรัฐอเมริกา และคณะเจ้าหน้าที่จากกองตรวจสอบรับรองมาตรฐานคุณภาพสัตว์น้าและ
ผลิตภัณฑ์สัตว์น้า และกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืด กรมประมง เพื่อเข้าเยี่ยมชมและตรวจ
ประเมินห้องปฏิบัติการวิเคราะห์สารตกค้างในเนื้อสัตว์น้าของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืด
เขต 8 (พระนครศรีอยุธยา)

แบบฟอร์มใบรับรองแพทย์ สำหรับผู้สมัครสอบคัดเลือก ตำแหน่ง เจ้าพนักงานประมง (พนักงานราชการ) สังกัด ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 8 (พระนครศรีอยุธยา) ใช้เป็นเอกสารประกอบการสมัครสอบ

           วันที่ 28-30 มีนาคม 2561 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุพรรณบุรี เข้าตรวจติดตามคุณภาพภายใน ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025: 2005 ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์สารตกค้างในเนื้อสัตว์น้ำของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 8 (พระนครศรีอยุธยา) ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561

          วันที่ 23 มีนาคม 2561 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 8 (พระนครศรีอยุธยา) นำพันธุ์กุ้งก้ามกราม จำนวน 760,000 ตัว ตามแผนการผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ ประจำปีงบประมาณ 2561 ส่งมอบให้ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดภาคกลาง (พระนครศรีอยุธยา) เพื่อปล่อยอนุบาลในคอกโครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประมงท้องถิ่น ณ แม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณบ้านใหม่หางกระเบน ต.บ้านใหม่ อ.พระนครศรีอยุธยา

        วันที่ 20 มีนาคม 2561 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 8 (พระนครศรีอยุธยา) นำพันธุ์กุ้งก้ามกราม จำนวน 920,000 ตัว ตามแผนการผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ ประจำปีงบประมาณ 2561 ปล่อยลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณท่าน้ำโรงเรียนไตรราชวิทยา บ้านเกาะใหญ่ ม.1 ต.ไม้ตรา อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา โดยส่งมอบให้ชาวประมงนำลงเรือไปปล่อยยังจุดที่เหมาะสมต่อไป

          วันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม 2561 นางสาววีรวรรณ ชินอักษร นักวิชาการประมงชำนาญการ ศูนย์วิจัยและพัฒนา การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 8 (พระนครศรีอยุธยา) เข้าร่วมประชุมการติดตามความก้าวหน้าโครงการตามแผนการตรวจราชการ ประจำปี 2561 รอบที่ 1 ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 1 และส่วนกลาง นายสรวิศ ธานีโต ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคาร 4 ชั้น ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อรายงานความก้าวหน้าโครงการประจำปีงบประมาณ 2561 ที่ดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล
 

          วันที่ 9 มีนาคม 2561 นายวชิระ กิติมศักดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 8 (พระนครศรีอยุธยา) ต้อนรับคณะผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร "International Workshop on Inland Aquaculture and Small-Scale Inland Aquaculture Promotion as for Fisheries Officers from the BIMSTEC/IORA member countries" จำนวน 11 คน โดยมีนางสาววรรณดา พิพัฒน์เจริญชัย นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ เป็นวิทยากรบรรยายและฝึกภาคปฏิบัติในหัวข้อ "Snakehead Fish Channa striata, Bloch (1793) Production Practices in Thailand" นายประเสริฐ สิงห์สุวรรณ นักวิชาการประมงชำนาญการและคณะร่วมสาธิตการเพาะพันธุ์กลุ่มปลา Catfish ให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม พร้อมกันนี้ได้นำคณะผู้เจ้ารับการฝึกอบรมเยี่ยมชมสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำวังปลา ณ ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา
 

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 8 (พระนครศรีอยุธยา) ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดสุพรรณบุรี ได้ลงพื้นที่เพื่อให้ความรู้แก่เกษตรกรโครงการแปลงใหญ่ จำนวน 39 ราย ณ ต.ยุ้งทะลาย อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี โดยมีนายวัฒนะ คล้ายสุบรรณ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ ร่วมเป็นวิทยากรในการบรรยายหัวข้อ "แนวทางการจัดการความปลอดภัยทางชีวภาพของแปลงใหญ่ปลาดุกอุยเทศ"

        ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 8 (พระนครศรีอยุธยา) ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดำเนินการจัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ประจำปีงบประมาณ 2561 ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 โดยมีนายวัฒนะ คล้ายสุบรรณ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 8 (พระนครศรีอยุธยา) ร่วมเป็นวิทยากรในการบรรยาย เพื่อให้ความรู้แก่เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ และในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561ได้ลงพื้นที่จัดกิจกรรมเสริมสร้างองค์ความรู้เกษตรกรด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดในพื้นที่อำเภอบางปะอิน และอำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

       นางสาววีรวรรณ ชินอักษร นักวิชาการประมงชำนาญการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 8 (พระนครศรีอยุธยา) เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด (Chief of Operation) ร่วมกับคณะทำงานปฏิบัติการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาการเกษตรระดับอำเภอ (Operation Team) ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยทัย (ทุ่งมะขามหย่อง) ตำบลบ้านใหม่ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

          วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด เขต 8 (พระนครศรีอยุธยา) ต้อนรับคณะนักศึกษาและอาจารย์ จาก University of Adelaide, Australia จำนวน 15 คน โดยการประสานจากคณะการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สาขาการเพาะเลี้ยงสัตว์และการจัดการทรัพยากรน้ำ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) ขอเข้าเยี่ยมชม และรับฟังการบรรยายด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การคัดเลือกพ่อแม่พันธุ์ การเพาะพันธุ์สัตว์น้ำจืด และการให้อาหาร กุ้งก้ามกราม ปลาบึก ปลาช่อน และปลาสวยงาม พร้อมทั้งเยี่ยมชมพื้นที่ของศูนย์วิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 8 (พระนครศรีอยุธยา) เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาต่อไป

              วันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 8 (พระนครศรีอยุธยา) ได้จัดกิจกรรมแจกพันธุ์ปลาสวยงาม อาทิ ปลาทอง ปลาสอด ให้แก่เด็กและผู้ปกครองที่เข้าเยี่ยมชมสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำวังปลา บริเวณศูนย์ศิลปาชีพบางไทร ต.ช้างใหญ่ อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา ในวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561 เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนรู้จักชนิดพันธุ์สัตว์น้ำและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยขน์

                ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 8 (พระนครศรีอยุธยา) ได้ดำเนินการจัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่องด้านเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด (Smart Farmer) ประจำปีงบประมาณ 2561 หลักสูตร “การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอย่าง Smart Farmer” ในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 5 รุ่น

 

         ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 8 (พระนครศรีอยุธยา) ได้ดำเนินการจัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่องด้านเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด (Smart Farmer) ประจำปีงบประมาณ 2561 หลักสูตร “การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอย่าง Smart Farmer” ในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 5 รุ่น

วันที่ 2-12 ตุลาคม 2560 คณะวิทยากรจากกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด กรมประมง ได้แก่ ศพจ.เขต 8 (พระนครศรีอยุธยา) ศพจ.เขต.9 (ชัยนาท) ศพจ.สระบุรี ศพจ.เพชรบูรณ์ ได้ร่วมบรรยายและฝึกภาคปฏิบัติการด้านการศึกษาชีววิทยาและการเพาะขยายพันธุ์กลุ่มปลา Catfish ได้แก่ ปลาเค้าขาว ปลาสังกะวาดท้องคม ปลาน้ำเงิน และการเพาะเลี้ยงอาหารมีชีวิต คุณภาพน้ำสำหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ มาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี (GAP) ร่วมทั้งหัวข้อด้านโรคสัตว์น้ำจากวิทยากรกองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำเพื่อถ่ายทอดความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่จากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ในการอบรมหลักสูตร “Training Course on Technology Transfer for Giant Butter Catfish Culture” ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 8 (พระนครศรีอยุธยา)

วันที่ 26-30 กันยายน 2560 คณะวิทยากรจากกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด กรมประมง ได้ร่วมบรรยายและฝึกภาคปฏิบัติการด้านพื้นฐานชีววิทยาสัตว์น้ำ คัพภะวิทยา ชีววิทยาการกินอาหารสัตว์น้ำ ให้แก่เจ้าหน้าที่จากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ในการอบรมหลักสูตร “Training Course on Technology Transfer for Giant Butter Catfish Culture” ณ กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด กรมประมง กรุงเทพมหานคร

วันที่ 24 กันยายน ถึง 14 ตุลาคม 2560 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 8 (พระนครศรีอยุธยา) กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด และกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง กรมประมง ได้จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “Training Course on Technology Transfer for Giant Butter Catfish Culture” และหลักสูตร “Training Course on Technology Transfer for Marine Shrimp Culture Technology” ให้แก่เจ้าหน้าที่จากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา โดยโครงการฝึกอบรมดังกล่าวได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (TICA) และ องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (JICA) โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาและเผยแพร่เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงปลา Giant Butter Catfish (Silonia silondia) ให้แก่เจ้าหน้าที่หรือเกษตรกรที่เกี่ยวข้องภายในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาได้ต่อไป

        วันที่ 3-4 สิงหาคม พ.ศ.2560 นายวชิระ กิติมศักดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 8 (พระนครศรีอยุธยา) และนางสาววีรวรรณ ชินอักษร นักวิชาการประมงชำนาญการ (หัวหน้างานมาตรฐานสินค้าประมง) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่งานมาตรฐานสินค้าประมง ต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อเข้าตรวจประเมินห้องปฏิบัติการวิเคราะห์สารตกค้างในเนื้อสัตว์น้ำของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 8 (พระนครศรีอยุธยา) เพื่อต่ออายุการรับรอง (Reassessment) ตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025: 2005

       วันที่ 28 กรกฎาคม 2560 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 8 (พระนครศรีอยุธยา) ได้ จัดเตรียมพันธุ์ปลาไทย ๙ ชนิด ได้แก่ ปลาตะเพียนทอง ปลาตะเพียนขาว ปลาเสือยี่สกไทย ปลาสร้อยขาว ปลาหมอไทย ปลาบึก ปลาโพง ปลากราย ปลาแก้มช้ำ จำนวน 1,000,000 ตัว เพื่อปล่อยในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ ท่าวาสุกรี

 •  บทความ
 •  Hit 20 อันดับ
 • ภารกิจกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด .. (2,033)  Aqualib Apps.. (1,977) กำหนดการห้องปฏิบัติการ และเงื่อนไขการให้บริการตรวจสอบสารตกค้างในเนื้อสัตว์น้ำ ศพจ.เขต 8 (พระนครศรีอยุธยา) จะเปิดให้บริการได้ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน.. (1,190) ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 4/2561.. (953) ภารกิจ เเละอัตรากำลังข้าราชการ ศูนย์วิจัยเเละพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดพระนครศรีอยุธยา.. (889) ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 1.1/2561.. (807) ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 21/2560.. (782) แบนเนอร์ 4.. (780) ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 22/2560.. (759) ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 19/2560.. (747) ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 19/2561.. (743) ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 18/2560.. (734) ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 9/2561.. (726) ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 20/2560.. (713) ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 12/2561.. (700) ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 1.3/2561.. (680) ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 7/2561.. (671) ศพจ.เขต 8 (พระนครศรีอยุธยา) ส่งมอบลูกพันธุ์ปลากินพืชโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ .. (660) ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ.. (655) ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 13/2561.. (647)