สปอตประชาสัมพันธ์มาตรการคุ้มครองปลาน้ำจืดมีไข่ (ฤดูน้ำแดงปี 63) กองตรวจการประมง


น้ำแดง ปี63 (เสียงใต้)-FILE4


น้ำแดง ปี63 (เสียงใต้)-FILE3


น้ำแดง ปี63 (เสียงใต้)-FILE2


น้ำแดง ปี63 (เสียงใต้)


น้ำแดง ปี63 (เสียงอีสาน)-FILE4


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กองตรวจการประมง

 999    pipophuket1@gmail.com   035   02   แฟนเพจ