ประกาศประกวดราคา กองตรวจการประมง


เอกสารประกวดราคากลาง 


ประกวดราคาจ้างต่อเรือ 19 ฟุต 2 ลำ-FILE4


ประกวดราคาจ้างต่อเรือ 19 ฟุต 2 ลำ-FILE3


ประกวดราคาจ้างต่อเรือ 19 ฟุต 2 ลำ-FILE2


ประกวดราคาจ้างต่อเรือ 19 ฟุต 2 ลำ


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กองตรวจการประมง

 999    pipophuket1@gmail.com   035   02   แฟนเพจ