รายงานประชุมประจำเดือน สำนักงานประมงจังหวัดสิงห์บุรี

  •  Hit 20 อันดับ
  • เกี่ยวกับสำนักงาน.. (802)  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน).. (550) โครงสร้างของหน่วยงาน.. (463) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป.. (390) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์).. (362) ข่าวสารสาระน่ารู้.. (345) ร่วมให้กำลังใจกลุ่มแม่บ้าน.. (329) ปฏิบัติงานโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างร้อยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดสิงห์บุรี.. (266) กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์.. (256) กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง.. (248) ประกาศจังหวัดสิงห์บุรี เรื่องขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดและเสื่อมสภาพ ประจำปี พ.ศ. 2561.. (225) ส่งมอบปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกร โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรด้านประมง (ศพก.).. (224) กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง.. (220) สำนักงานประมงอำเภอ.. (214) เรื่องการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด.. (213) การประชุมประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๑.. (212) ประชุมสำนักงานประจำเดือน ครั้งที่1/2562.. (212) ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ.. (209) นำเกษตรกรเข้าศึกษาดูงาน.. (204) การจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day)และบริการการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ ปี 2561.. (199)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 สำนักงานประมงจังหวัดสิงห์บุรี

     สำนักงานประมงจังหวัดสิงห์บุรี ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี อาคาร 3 ชั้น ชั้น 3 ถนน สิงห์บุรี - บางพาน ตำบลบางมัญ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี 16000