ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้าออกเรือ(PIPO) ด่านตรวจประมงระนอง


คู่มือการใช้ระบบ Fishing info 2 

คลิกเพื่อดาวน์โหลด


แบบประทับตรา 

คลิกเพื่อดาวน์โหลด


แบบฟอร์มการแจ้งเข้าออก เรือขนถ่ายภายในน่านน้ำ 

คลิกเพื่อดาวน์โหลด


แบบฟอร์มการแจ้งเข้าออก เรือประมงในน่านน้ำ (ฉบับแก้ไข) 

คลิกเพื่อดาวน์โหลด


  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!