ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เชิญท่องเที่ยวสิงห์บุรี

ประมงจังหวัดสิงห์บุรีพบ ส.ส. จังหวัดสิงห์บุรี [2021-02-01 ] ช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง#3 [2021-02-01 ] ช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง#2 [2021-01-23 ] ช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง [2021-01-15 ] ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เชิญท่องเที่ยวสิงห์บุรี [2020-12-02 ] ประชุมคณะกรมการจังหวัด ครั้งที่ 5/2563 ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 [2020-06-11 ] ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองบริหารกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน (อบก.) [2020-05-26 ] นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานการประชุมการรับฟังการชี้แจงแนวทางการเสนอโครงการภายใต้กรอบนโยบายฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยมี ดร.ประดิษฐ์ ศรีภัทรประสิทธิ์ ประมงจังหวัดสิงห์บุรีเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ [2020-05-26 ] นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานการประชุมคณะที่ปรึกษาโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด 19 จังหวัดสิงห์บุรี [2020-05-26 ] นายประยูร อินสกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 1 ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การรับการอุทธรณ์เยียวยาเกษตรกร โครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 [2020-05-21 ]

ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เชิญท่องเที่ยวสิงห์บุรี 

 เผยเเพร่: 2020-05-21  |  อ่าน: 181 ครั้ง


ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี ยกทัพนำทีมชาวบ้านระจันเชิญชวนผู้คนให้มาเที่ยว ตลาดไทยย้อนยุคบ้านระจัน  และร่วมเที่ยวงานเทศกาลกินปลา ของดีเมืองสิงห์ https://www.youtube.com/watch?v=E_oUpliCydI&feature=youtu.be