การประชุมคณะกรรมการการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง (Fisheries Co-Ordinator : FC)

การประชุมคณะกรรมการการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง (Fisheries Co-Ordinator : FC) 

 เผยเเพร่: 2017-11-14  |  อ่าน: 113 ครั้ง

 

   
ระเบียบการประชุม รายงานการประชุม

ครั้งที่ 1/2563

 

ครั้งที่่ 1/2563