ฐานข้อมูลด้านประมงสำนักงานประมงจังหวัดหนองคาย

  •  บทความ
  •  Hit 20 อันดับ
  • การเลี้ยงสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ.. (8,999)  โครงสร้างสำนักงานประมงจังหวัด ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ พ.ศ.2559.. (1,653) ทำเนียบผู้บริหาร.. (1,377) ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร.. (1,346) ติดต่อเรา.. (1,345) หน้าที่ความรับผิดชอบในราชการบริหารส่วนภูมิภาค .. (1,324) ขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบัติราชการ.. (1,286) วิสัยทัศน์ พันธกิจ.. (1,267) สมุดออนไลน์.. (1,226) จำนวนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ.. (1,180) งบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561.. (1,041) ทรงพระเจริญ.. (1,023) ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี.. (989) งบทดลองประจำเดือน มกราคม 2561.. (960) สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุ ของหน่วยงานของรัฐรายเดือน ประจำเดือนมกราคม 2561.. (872) ประกาศสอบราคา.. (802) สัตว์น้ำประจำจังหวัด.. (794) ผลการประเมินของข้าราชการ รอบการประเมินที่ 2/2560.. (790) งบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2561.. (765) อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540.. (686)