ฐานข้อมูลด้านประมงสำนักงานประมงจังหวัดหนองคาย

  •  บทความ
  •  Hit 20 อันดับ
  • การเลี้ยงสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ.. (11,674)  โครงสร้างสำนักงานประมงจังหวัด ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ พ.ศ.2559.. (1,757) ทำเนียบผู้บริหาร.. (1,461) ติดต่อเรา.. (1,449) ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร.. (1,424) หน้าที่ความรับผิดชอบในราชการบริหารส่วนภูมิภาค .. (1,418) ขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบัติราชการ.. (1,377) วิสัยทัศน์ พันธกิจ.. (1,367) สมุดออนไลน์.. (1,299) จำนวนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ.. (1,249) งบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561.. (1,100) ทรงพระเจริญ.. (1,096) ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี.. (1,061) งบทดลองประจำเดือน มกราคม 2561.. (1,025) สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุ ของหน่วยงานของรัฐรายเดือน ประจำเดือนมกราคม 2561.. (916) สัตว์น้ำประจำจังหวัด.. (856) ประกาศสอบราคา.. (847) ผลการประเมินของข้าราชการ รอบการประเมินที่ 2/2560.. (839) งบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2561.. (825) อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540.. (743)