ฐานข้อมูลด้านประมงสำนักงานประมงจังหวัดหนองคาย

  •  บทความ
  •  Hit 20 อันดับ
  • การเลี้ยงสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ.. (6,489)  โครงสร้างสำนักงานประมงจังหวัด ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ พ.ศ.2559.. (1,522) ทำเนียบผู้บริหาร.. (1,285) ติดต่อเรา.. (1,281) ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร.. (1,278) หน้าที่ความรับผิดชอบในราชการบริหารส่วนภูมิภาค .. (1,227) ขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบัติราชการ.. (1,207) วิสัยทัศน์ พันธกิจ.. (1,181) สมุดออนไลน์.. (1,159) จำนวนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ.. (1,126) งบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561.. (986) ทรงพระเจริญ.. (965) ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี.. (923) งบทดลองประจำเดือน มกราคม 2561.. (911) สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุ ของหน่วยงานของรัฐรายเดือน ประจำเดือนมกราคม 2561.. (801) ประกาศสอบราคา.. (748) ผลการประเมินของข้าราชการ รอบการประเมินที่ 2/2560.. (739) งบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2561.. (714) สัตว์น้ำประจำจังหวัด.. (709) อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540.. (632)