ฐานข้อมูลด้านประมงสำนักงานประมงจังหวัดหนองคาย

  •  บทความ
  •  Hit 20 อันดับ
  • การเลี้ยงสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ.. (17,674)  โครงสร้างกรมประมงตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ พ.ศ.2563.. (1,922) ติดต่อเรา.. (1,632) ผู้บริหารกรมประมง.. (1,623) หน้าที่ความรับผิดชอบในราชการบริหารส่วนภูมิภาค .. (1,584) ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร.. (1,577) ขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบัติราชการ.. (1,562) วิสัยทัศน์ พันธกิจ.. (1,542) ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ประชาชน.. (1,437) จำนวนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ.. (1,411) งบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561.. (1,284) ทรงพระเจริญ.. (1,245) ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี.. (1,199) งบทดลองประจำเดือน มกราคม 2561.. (1,158) สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุ ของหน่วยงานของรัฐรายเดือน ประจำเดือนมกราคม 2561.. (1,083) สัตว์น้ำประจำจังหวัด.. (1,068) ประกาศสอบราคา.. (952) งบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2561.. (948) ผลการประเมินของข้าราชการ รอบการประเมินที่ 2/2560.. (946) การประชุมระดมความคิดเห็นของประชาชน และผู้มีส่วนได้เสีย ในการดำเนินกิจกรรม ส่งเสริมการเพิ่มผลผลิตและฟื้นฟูพันธุ์สัตว์น้ำพื้นถิ่น และสัตว์น้ำเศรษฐกิจตาม.. (891)