จำนวนเรือประมงพื้นบ้าน

หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการประมงในพื้นที่ [2020-02-27 ] การเลี้ยงสัตว์ในกระชัง [2020-02-27 ] ตลาดที่รับผลผลิตสัตว์น้ำ [2020-02-27 ] จำนวนเรือประมงพื้นบ้าน [2020-02-27 ] แหล่งน้ำจืด [2020-02-27 ] แหล่งน้ำปิด [2020-02-27 ] องค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น [2020-02-27 ] ทบ.1-3 [2020-02-27 ] ชนิดสัตว์น้ำที่สำคัญของจังหวัด [2020-02-27 ] แหล่งปลาหน้าวัด [2020-02-26 ] สัตว์น้ำควบคุม (กุ้งเคร์ฟิช หนองคาย) [2020-02-26 ] ปริมาณและมูลค่าสัตว์น้ำจืด ปี 2561 [2020-02-26 ] ศูนย์เรียนรู้ (หลัก/เครือข่าย) จังหวัดหนองคาย [2020-02-26 ] จำนวนแปลงใหญ่ (2560-2563) [2020-02-26 ] จำนวนประมงอาสา (ทั้งหมด/ช่วยปฏิบัติงาน) [2020-02-26 ] รายละเอียดฐานข้อมูลด้านประมงในพื้นที่ของสำนักงานประมงจังหวัดหนองคาย [2020-02-25 ] สัตว์น้ำควบคุม (ฟาร์มจระเข้ หนองคาย) [2020-02-20 ] งบประมาณของหน่วยงานที่ได้รับจัดสรร ปี 2563 (บาท) [2020-02-20 ] 10. การนำเข้า/ส่งออก สินค้าประมงผ่านด่านฯ [2018-10-27 ] งบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2560 [2018-01-10 ] จำนวนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ [2017-06-28 ]
อ่านทั้งหมด 

จำนวนเรือประมงพื้นบ้าน 

 เผยเเพร่: 2017-06-28  |  อ่าน: 430 ครั้ง

 

ไม่มีข้อมูลเรือประมง