รายละเอียดประกอบรายการงบทดลองสำนักงานประมงจังหวัดหนองคาย

  •  บทความ
  •  Hit 20 อันดับ
  • การเลี้ยงสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ.. (24,106)  โครงสร้างกรมประมงตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ พ.ศ.2563.. (1,972) ติดต่อเรา.. (1,681) ผู้บริหารกรมประมง.. (1,660) หน้าที่ความรับผิดชอบในราชการบริหารส่วนภูมิภาค .. (1,636) ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร.. (1,617) วิสัยทัศน์ พันธกิจ.. (1,606) ขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบัติราชการ.. (1,605) ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ประชาชน.. (1,467) จำนวนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ.. (1,465) งบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561.. (1,392) ทรงพระเจริญ.. (1,285) ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี.. (1,250) งบทดลองประจำเดือน มกราคม 2561.. (1,193) สัตว์น้ำประจำจังหวัด.. (1,126) สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุ ของหน่วยงานของรัฐรายเดือน ประจำเดือนมกราคม 2561.. (1,118) งบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2561.. (998) ผลการประเมินของข้าราชการ รอบการประเมินที่ 2/2560.. (991) ประกาศสอบราคา.. (977) การประชุมระดมความคิดเห็นของประชาชน และผู้มีส่วนได้เสีย ในการดำเนินกิจกรรม ส่งเสริมการเพิ่มผลผลิตและฟื้นฟูพันธุ์สัตว์น้ำพื้นถิ่น และสัตว์น้ำเศรษฐกิจตาม.. (938)