จัดซื้อจัดจ้างปี 2564

จัดซื้อจัดจ้างปี 2564 

 เผยเเพร่: 2017-11-08  |  อ่าน: 151 ครั้ง

 

ลำดับที่ รายการ เอกสารเลขที่ ลงวันที่
1 แผนสิ่งก่อสร้างหอถังจ่ายน้ำปี 64 - 03/11/63
2 หจก. เอส.วี.คาร์เซอร์วิส 7/2563 09/11/63
3 หจก. ทักษิณอินโฟเทค นราธิวาส  6/2563 09/11/63
4 ตากใบทวีทรัพย์ 9/2563 09/11/63
5 บ. ปีนังเทรดดิ้ง จำกัด 8/2563 09/11/63
6 ร้าน ดลนพชัยแอร์เซอร์วิส 5/2563 10/11/63
7 ร้าน พินธุ เซอร์วิส 4/2563 10/11/63
8 หจก. โรงกลึงสมกิจการช่าง 10/2563 11/11/63
9

นายบุญเรง  พลละคร

13/2563 12/11/63
10 หจก.กิตตสินการไฟฟ้า 14/2563 12/11/63
11 ร้านตากใบทวีทรัพย์ 11/2563 13/11/63
12 หจก.เพื่อนเกษตรปัตตานี 15/2563 13/11/63
13 หจก. โรงกลึงสมกิจการช่าง 16/2563 16/11/63
14 นายบุญเรง  พลละคร 3/2563 16/11/63
15 นายสูกิฟลี  บินบาการ์ 12/2563 16/11/63
16 บ. ปัตตานีเจริญเทรดดิ้ง 18/2563 17/11/63
17 หจก. ทักษิณอินโฟเทค นราธิวาส 17/2563 17/11/63
18 หจก. ทักษิณอินโฟเทค นราธิวาส 21/2563 17/11/63
19 หจก. เอส.วี.คาร์เซอร์วิส 22/2563 24/11/63
20 นายเปาะอาเด๊ะ  เจ๊ะมะ 24/2563 25/11/63
21 บ. ปีนังเทรดดิ้ง จำกัด 25/2563 25/11/63
22 นายสุพร  ซ้ายเส้ง 29/2563 25/11/63
23 ร้าน คุณดีนราของฝาก 26/2563 25/11/63
24 นายบุญเรง  พลละคร 27/2563 26/11/63
25 ร้าน มีนภัณฑ์ 30/2563 27/11/63
26 หจก. ทักษิณ  อินโฟเทค  นราธิวาส  33/2563 2/11/63
27 นายบุญเรง  พลละคร 34/2563 2/11/63
28 หจก. เพื่อนเกษตรปัตตานี 36/2563 2/11/63
29 บ. ปีนังเทรดดิ้ง จำกัด 35/2563 2/11/63