จัดซื้อจัดจ้างปี 2564

จัดซื้อจัดจ้างปี 2564 

 เผยเเพร่: 2017-11-08  |  อ่าน: 433 ครั้ง

 

ร้านลาภาพงศ์

ลำดับที่ รายการ เอกสารเลขที่ ลงวันที่
1 แผนสิ่งก่อสร้างหอถังจ่ายน้ำปี 64 - 03/11/63
2 หจก. เอส.วี.คาร์เซอร์วิส 7/2563 09/11/63
3 หจก. ทักษิณอินโฟเทค นราธิวาส  6/2563 09/11/63
4 ตากใบทวีทรัพย์ 9/2563 09/11/63
5 บ. ปีนังเทรดดิ้ง จำกัด 8/2563 09/11/63
6 ร้าน ดลนพชัยแอร์เซอร์วิส 5/2563 10/11/63
7 ร้าน พินธุ เซอร์วิส 4/2563 10/11/63
8 หจก. โรงกลึงสมกิจการช่าง 10/2563 11/11/63
9

นายบุญเรง  พลละคร

13/2563 12/11/63
10 หจก.กิตตสินการไฟฟ้า 14/2563 12/11/63
11 ร้านตากใบทวีทรัพย์ 11/2563 13/11/63
12 หจก.เพื่อนเกษตรปัตตานี 15/2563 13/11/63
13 หจก. โรงกลึงสมกิจการช่าง 16/2563 16/11/63
14 นายบุญเรง  พลละคร 3/2563 16/11/63
15 นายสูกิฟลี  บินบาการ์ 12/2563 16/11/63
16 บ. ปัตตานีเจริญเทรดดิ้ง 18/2563 17/11/63
17 หจก. ทักษิณอินโฟเทค นราธิวาส 17/2563 17/11/63
18 หจก. ทักษิณอินโฟเทค นราธิวาส 21/2563 17/11/63
19 หจก. เอส.วี.คาร์เซอร์วิส 22/2563 24/11/63
20 นายเปาะอาเด๊ะ  เจ๊ะมะ 24/2563 25/11/63
21 บ. ปีนังเทรดดิ้ง จำกัด 25/2563 25/11/63
22 นายสุพร  ซ้ายเส้ง 29/2563 25/11/63
23 ร้าน คุณดีนราของฝาก 26/2563 25/11/63
24 นายบุญเรง  พลละคร 27/2563 26/11/63
25 ร้าน มีนภัณฑ์ 30/2563 27/11/63
26 หจก. ทักษิณ  อินโฟเทค  นราธิวาส  33/2563 2/11/63
27 นายบุญเรง  พลละคร 34/2563 2/11/63
28 หจก. เพื่อนเกษตรปัตตานี 36/2563 2/11/63
29 บ. ปีนังเทรดดิ้ง จำกัด 35/2563 2/11/63
30 บ. ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด 37/2563 3/12/63
31 วัสดุการเกษตร จำนวน ๑๓ รายการ (ผู้เสนอราคาชนะการเสนอราคา) จำนวน ๓ ร้าน 38/2563 4/12/63
32 ร้าน ส.วัสดุก่อสร้าง 39/2563 4/12/63
33 ร้าน ดอกไม้โคกม่วง 41/2563 4/12/63
34 บ. ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จำกัด 44/2563 9/12/63
35 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 45/2563 9/12/63
36 บ. ทริปเปิล เค กรุ๊ป จำกัด 45/2563 9/12/63
37 บ. แฮปปี้ฟาร์ม เกิดผล จำกัด 43/2563 16/12/63
38 หจก. เอส พี เพนทาเทค 48/2563 18/12/63
39 บ. ยีนพลัส จำกัด 49/2563 18/12/63
40 นายอาฮามัด  เจ๊ะเฮง 50/2563 23/12/63
41 หจก กิตติสินการไฟฟ้า 51/2563 25/12/63
42 ประกาศ จ้างเหมาคนงานของศูนย์ฯ (จำนวน ๕ คน) 52-56/63 29/12/63
43 หจก. ทักษิณ อินโฟเทค นราธิวาส  57/2563 29/12/63
44 ร้าน บ้านดอกไม้โคกม่วง 1/2564 4/1/64
45 หจก. เอส.วี คาร์เซอร์วิส 3/2564 5/1/64
46 ตากใบทวีทรัพย์  5/2564 5/1/64
47 ตากใบทวีทรัพย์ 4/2564 5/1/64
48 ตากใบทวีทรัพย์ 6/2564 5/1/64
49 บ. ปัตตานีเจริญ เทรดดิ้ง 9/2564 6/1/64
50 ร้าน ช. แก่น 10/2564 6/1/64
51 นราก๊อปปี้ แอนด์ เซอร์วิส 11/2564 6/1/64
52 นายฮาเล็ม  เปาฮะ 8/2564 8/1/2564
53 นายเจริญศักดิ์  เขียวเล่ง 12/2564 8/1/2564
54 หจก. ทักษิณ อินโฟเทค นราธิวาส 15/2564 8/1/64
55 หจก. เพื่อนเกษตรปัตตานี 13/2564 11/1/64
56 บ. ปัตตานีเจริญเทรดดิ้ง 14/2564 11/1/64
57 บ. ปีนัง เทรดดิ้ง จำกัด 16/2564 11/1/64
58 ร้านลาภาพงศ์ 17/2564 13/1/64
59 หจก. คลองแร่  คอนสตรัคชั่น 2/2564 14/1/64
60 ร้าน ส.วัสดุก่อสร้าง 20/2564 19/1/64
61 บ. ห้องปฏิบัติการกลาง 18/2564 19/1/64
62 ร้านตากใบทวีทรัพย์ 21/2564 22/1/2564
63 ร้านตากใบทวีทรัพย์ 22/2564 22/1/2564
64 อ๊อดเทคนิคยนต์ 24/2564 25/1/2564
65 จ้างเหมา นายศรายุทธ  บุญกำเนิด 26/2564 27/1/2564
66 ร้านศรีสวัสดิ์ผ้าใบ 25/2564 27/1/2564
67 นราก๊อปปี้แอนด์เซอร์วิส 27/2564 28/1/2564
68 หจก.ม.นรากลการ 28/2564 28/1/2564
69 ร้านมีนภัณฑ์ 32/2564

29/1/2564

70 ร้านมีนภัณฑ์ 29/2564 29/1/2564
71 หจก.เอส.พี.เพนทาเทค 30/2564 29/1/2564
72 นายสุรเดช  ซียง 33/2564 1/2/2564
73 นายสุพร  ซ้ายเส้ง 35/2564 2/2/2564
74 หจก.ปัตตานีคอมเมอร์เซียล 38/2564 5/2/2564
75 บ.เอเซียอุตสาหกรรมโฟม 39/2564

9/2/2564

76 คูไต้เจี่ย 41/2564 9/2/2564
77 ร้าน ชีพมอเตอร์ 45/2564 10/2/2564
78 ร้าน ตากใบทวีทรัพย์ 44/2564 10/2/2564
79 ร้าน ตากใบทวีทรัพย์ 43/2564 10/2/2564
80 นายวรรธนะ  ประเสริฐเตชาโต 48/2564 15/2/2564
81 บ.ปีนังเทรดดิ้ง จำกัด 49/2564 15/2/2564
82 บ.ปีนังเทรดดิ้ง จำกัด 50/2564 15/2/2564
83 ร้านพี.ดีไซน์ 51/2564 16/2/2564
84 หจก.ดี ทรีท 47/2564 16/2/2564
85

หจก.ทักษิณ อินโฟเทค นราธิวาส

54/2564 17/2/2564
86 หจก.ทักษิณอินโฟเทค นราธิวาส 52/2564 17/2/2564
87 ร้านมีนภัณฑ์ 55/2564 18/2/2654
88 ร้าน ส.วัสดุก่อสร้าง 56/2564 23/2/2564
89 นายสุรเดช  ซียง 57/2564 23/2/2564
90 หจก.เพื่อนเกษตรปัตตานี 58/2564 23/2/2564
91 ร้านลาภาพงศ์ 89/2564 23/2/2564
92 ตากใบทวีทรัพย์ 67/2564 25/2/2564
93 ตากใบทวีทรัพย์ 68/2564 25/2/2564
94 นราก๊อปปี้  แอนด์เซอร์วิส 62/2564 25/2/2564
95 บ.ทีทีเค ซายเอนซ์ จำกัด 63/2564 25/2/2564
96 ร้านลาภาพงศ์ 64/2564 25/2/2564
97 หจก.วิเศษรัตน์ 65/2564 25/2/2564
98 ร้านตากใบทวีทรัพย์ 66/2564 25/2/2564
99 ร้านแดงพานิช 69/2564 2/3/2564
100 ร้านมีนภัณฑ์ 72/2564 2/3/2564
101 หจก.เพื่อนเกษตรปัตตานี 73/2564 3/3/2564
102 หจก.เพื่อนเกษตรปัตตานี 75/2564 3/3/2564
103 หจก.ดีทรีท 74/2564 3/3/2564
104 หจก.กิตติสินการไฟฟ้า 77/2564 4/3/2564
105 บ.พิธานพาณิชย์ 71/2564 4/3/2564
106 นายสุรเดช  ซียง 78/2564 4/3/2564
107 นายสุพร  ซ้ายเส้ง 79/2564 4/3/2564
108 ร้านมีนภัณฑ์ 80/2564 4/3/2564
109 ตากใบทวีทรัพย์ 81/2564 4/3/2564
110 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๑๖ รายการ (ผู้เสนอราคาชนะการเสนอราคา) จำนวน ๔ ร้าน 84/2564 5/3/2564
111 บ.พิธานพาณิชย์ จำกัด 83/2564 4/3/2564
112 หจก.ทักษิณอินโฟเทคนราธิวาส 86/2564 10/3/2564
113 หจก.โอเคปริ้นท์ 87/2564 10/3/2564
114 N.S SOUND 88/2564 11/3/2564
115 หจก.เพื่อนเกษตรปัตตานี 89/2564 11/3/2564
116 ร้าน พี.ดีไซน์ 90/2564 11/3/2564
117 หจก.ทักษิณ อินโฟเทค นราธิวาส 92/2564 15/3/2564
118 ประกาศจ้างเหมาบริการคนงาน  นายสมชาย  ศรีเพชร 93/2564 22/3/2564
119 ประกาศจ้างเหมาบริการคนงาน นายซู โซ๊ะเล๊าะ 94/2564 22/3/2564
120 ประกาศจ้างเหมาบริการคนงาน นายมูฮำหม้ดไปซู มูซอ 95/2564 22/3/2564
121 ประกาศจ้างเหมาบริการคนงานนายฟารีมัง  ดือเร๊ะ 96/2564 22/3/2564
122 ประกาศจ้างเหมาบริการคนงาน นางพารีด๊ะ  สะแม 97/2564 22/3/2564
123 ประกาศจ้างเหมาบริการคนงาน นายศรายุทธ  บุญกำเนิด 98/2564 22/3/2564
124 ประกาศจ้างเหมาบริการคนงาน นางสุจินต์  เม่งอำพัน 99/2564 22/3/2564
125 ประกาศจ้างเหมาบริการคนงาน นายแซมิง  กาเร็ง 100/2564 22/3/2564
126 ประกาศจ้างเหมาบริการคนงาน นายเสฏฐวุฒิ  อุศมา 101/2564 22/3/2564
127 ตากใบทวีทรัพย์ 91/2564 24/3/2564
128 นราก๊อปปี้ แอนด์เซอร์วิส 102/2564 29/3/2564
129 หจก.ทักษิณอินโฟเทคนราธิวาส 104/2564 29/3/2564
130 ตากใบทวีทรัพย์ 106/2564 29/3/2564
131 ร้านเจริญท่อไอเสีย 103/2564 29/3/2564
132 นราก๊อปปี้  แอนด์เซอร์วิส 108/2564 31/3/2564
133 นราก๊อปปี้ แอนด์เซอร์วิส 109/2564 2/4/2564
134 ตากใบทวีทรัพย์ 110/2564 2/4/2564
135 ตากใบทวีทรัพย์ 111/2564 2/4/2564
136 ตากใบทวีทรัพย์ 112/2564 2/4/2564
137 หจก.ทักษิณอินโพเทค นราธิวาส 116/2564 7/2/2564
138 หจก.เอส พีเพนทาเทค 115/2564 8/4/2564
139 บ.ปีนัง เทรดดิ้ง จำกัด 117/2564 8/4/2564
140 บ.ปีนังเทรดดิ้ง จำกัด 118/2564 8/4/2564
141 บ.ปัตตานีเจริญเทรดดิ้ง 120/2564 9/4/2564
142 หจก.ทักษิณ อินโฟเทค นราธิวาส 122/2564 21/4/2564
143 บ.ทริปเปิล เค กรุ๊ป จำกัด 123/2564 21/4/2564
144 นายสุรเดช  ซียง 125/2564 28/4/2564
145 ตากใบทวีทรัพย์ 127/2564 29/4/2564
146 นิวคิงส์เลียงอะไหล่ยนต์ 126/2564 29/4/2564
147 หจก.ทักษิณอินโฟเทค นราธิวาส 128/2564 30/4/2564
148 หจก.กิตติสินการไฟฟ้า 129/2564 5/5/2564
149 ร้านแดงพานิช 133/2564 5/5/2564
150 นราก๊อปปี้ แอนด์เซอร์วิส 131/2564 5/5/2564
151 บ.กิบไทย จำกัด 134/2564 7/5/2564
152 ร้านมีนภัณฑ์ 135/2564 7/5/2564
153 ตากใบทวีทรัพย์ 136/2564 11/5/2564
154 หจก.ตากใบวู้ดเฟอร์นิช 137/2564 12/5/2564