จัดซื้อจัดจ้างปี 2564 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  จัดซื้อ จัดจ้าง


ร้านลาภาพงศ์

ลำดับที่ รายการ เอกสารเลขที่ ลงวันที่
1 แผนสิ่งก่อสร้างหอถังจ่ายน้ำปี 64 - 03/11/63
2 หจก. เอส.วี.คาร์เซอร์วิส 7/2563 09/11/63
3 หจก. ทักษิณอินโฟเทค นราธิวาส  6/2563 09/11/63
4 ตากใบทวีทรัพย์ 9/2563 09/11/63
5 บ. ปีนังเทรดดิ้ง จำกัด 8/2563 09/11/63
6 ร้าน ดลนพชัยแอร์เซอร์วิส 5/2563 10/11/63
7 ร้าน พินธุ เซอร์วิส 4/2563 10/11/63
8 หจก. โรงกลึงสมกิจการช่าง 10/2563 11/11/63
9

นายบุญเรง  พลละคร

13/2563 12/11/63
10 หจก.กิตตสินการไฟฟ้า 14/2563 12/11/63
11 ร้านตากใบทวีทรัพย์ 11/2563 13/11/63
12 หจก.เพื่อนเกษตรปัตตานี 15/2563 13/11/63
13 หจก. โรงกลึงสมกิจการช่าง 16/2563 16/11/63
14 นายบุญเรง  พลละคร 3/2563 16/11/63
15 นายสูกิฟลี  บินบาการ์ 12/2563 16/11/63
16 บ. ปัตตานีเจริญเทรดดิ้ง 18/2563 17/11/63
17 หจก. ทักษิณอินโฟเทค นราธิวาส 17/2563 17/11/63
18 หจก. ทักษิณอินโฟเทค นราธิวาส 21/2563 17/11/63
19 หจก. เอส.วี.คาร์เซอร์วิส 22/2563 24/11/63
20 นายเปาะอาเด๊ะ  เจ๊ะมะ 24/2563 25/11/63
21 บ. ปีนังเทรดดิ้ง จำกัด 25/2563 25/11/63
22 นายสุพร  ซ้ายเส้ง 29/2563 25/11/63
23 ร้าน คุณดีนราของฝาก 26/2563 25/11/63
24 นายบุญเรง  พลละคร 27/2563 26/11/63
25 ร้าน มีนภัณฑ์ 30/2563 27/11/63
26 หจก. ทักษิณ  อินโฟเทค  นราธิวาส  33/2563 2/11/63
27 นายบุญเรง  พลละคร 34/2563 2/11/63
28 หจก. เพื่อนเกษตรปัตตานี 36/2563 2/11/63
29 บ. ปีนังเทรดดิ้ง จำกัด 35/2563 2/11/63
30 บ. ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด 37/2563 3/12/63
31 วัสดุการเกษตร จำนวน ๑๓ รายการ (ผู้เสนอราคาชนะการเสนอราคา) จำนวน ๓ ร้าน 38/2563 4/12/63
32 ร้าน ส.วัสดุก่อสร้าง 39/2563 4/12/63
33 ร้าน ดอกไม้โคกม่วง 41/2563 4/12/63
34 บ. ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จำกัด 44/2563 9/12/63
35 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 45/2563 9/12/63
36 บ. ทริปเปิล เค กรุ๊ป จำกัด 45/2563 9/12/63
37 บ. แฮปปี้ฟาร์ม เกิดผล จำกัด 43/2563 16/12/63
38 หจก. เอส พี เพนทาเทค 48/2563 18/12/63
39 บ. ยีนพลัส จำกัด 49/2563 18/12/63
40 นายอาฮามัด  เจ๊ะเฮง 50/2563 23/12/63
41 หจก กิตติสินการไฟฟ้า 51/2563 25/12/63
42 ประกาศ จ้างเหมาคนงานของศูนย์ฯ (จำนวน ๕ คน) 52-56/63 29/12/63
43 หจก. ทักษิณ อินโฟเทค นราธิวาส  57/2563 29/12/63
44 ร้าน บ้านดอกไม้โคกม่วง 1/2564 4/1/64
45 หจก. เอส.วี คาร์เซอร์วิส 3/2564 5/1/64
46 ตากใบทวีทรัพย์  5/2564 5/1/64
47 ตากใบทวีทรัพย์ 4/2564 5/1/64
48 ตากใบทวีทรัพย์ 6/2564 5/1/64
49 บ. ปัตตานีเจริญ เทรดดิ้ง 9/2564 6/1/64
50 ร้าน ช. แก่น 10/2564 6/1/64
51 นราก๊อปปี้ แอนด์ เซอร์วิส 11/2564 6/1/64
52 นายฮาเล็ม  เปาฮะ 8/2564 8/1/2564
53 นายเจริญศักดิ์  เขียวเล่ง 12/2564 8/1/2564
54 หจก. ทักษิณ อินโฟเทค นราธิวาส 15/2564 8/1/64
55 หจก. เพื่อนเกษตรปัตตานี 13/2564 11/1/64
56 บ. ปัตตานีเจริญเทรดดิ้ง 14/2564 11/1/64
57 บ. ปีนัง เทรดดิ้ง จำกัด 16/2564 11/1/64
58 ร้านลาภาพงศ์ 17/2564 13/1/64
59 หจก. คลองแร่  คอนสตรัคชั่น 2/2564 14/1/64
60 ร้าน ส.วัสดุก่อสร้าง 20/2564 19/1/64
61 บ. ห้องปฏิบัติการกลาง 18/2564 19/1/64
62 ร้านตากใบทวีทรัพย์ 21/2564 22/1/2564
63 ร้านตากใบทวีทรัพย์ 22/2564 22/1/2564
64 อ๊อดเทคนิคยนต์ 24/2564 25/1/2564
65 จ้างเหมา นายศรายุทธ  บุญกำเนิด 26/2564 27/1/2564
66 ร้านศรีสวัสดิ์ผ้าใบ 25/2564 27/1/2564
67 นราก๊อปปี้แอนด์เซอร์วิส 27/2564 28/1/2564
68 หจก.ม.นรากลการ 28/2564 28/1/2564
69 ร้านมีนภัณฑ์ 32/2564

29/1/2564

70 ร้านมีนภัณฑ์ 29/2564 29/1/2564
71 หจก.เอส.พี.เพนทาเทค 30/2564 29/1/2564
72 นายสุรเดช  ซียง 33/2564 1/2/2564
73 นายสุพร  ซ้ายเส้ง 35/2564 2/2/2564
74 หจก.ปัตตานีคอมเมอร์เซียล 38/2564 5/2/2564
75 บ.เอเซียอุตสาหกรรมโฟม 39/2564

9/2/2564

76 คูไต้เจี่ย 41/2564 9/2/2564
77 ร้าน ชีพมอเตอร์ 45/2564 10/2/2564
78 ร้าน ตากใบทวีทรัพย์ 44/2564 10/2/2564
79 ร้าน ตากใบทวีทรัพย์ 43/2564 10/2/2564
80 นายวรรธนะ  ประเสริฐเตชาโต 48/2564 15/2/2564
81 บ.ปีนังเทรดดิ้ง จำกัด 49/2564 15/2/2564
82 บ.ปีนังเทรดดิ้ง จำกัด 50/2564 15/2/2564
83 ร้านพี.ดีไซน์ 51/2564 16/2/2564
84 หจก.ดี ทรีท 47/2564 16/2/2564
85

หจก.ทักษิณ อินโฟเทค นราธิวาส

54/2564 17/2/2564
86 หจก.ทักษิณอินโฟเทค นราธิวาส 52/2564 17/2/2564
87 ร้านมีนภัณฑ์ 55/2564 18/2/2654
88 ร้าน ส.วัสดุก่อสร้าง 56/2564 23/2/2564
89 นายสุรเดช  ซียง 57/2564 23/2/2564
90 หจก.เพื่อนเกษตรปัตตานี 58/2564 23/2/2564
91 ร้านลาภาพงศ์ 89/2564 23/2/2564
92 ตากใบทวีทรัพย์ 67/2564 25/2/2564
93 ตากใบทวีทรัพย์ 68/2564 25/2/2564
94 นราก๊อปปี้  แอนด์เซอร์วิส 62/2564 25/2/2564
95 บ.ทีทีเค ซายเอนซ์ จำกัด 63/2564 25/2/2564
96 ร้านลาภาพงศ์ 64/2564 25/2/2564
97 หจก.วิเศษรัตน์ 65/2564 25/2/2564
98 ร้านตากใบทวีทรัพย์ 66/2564 25/2/2564
99 ร้านแดงพานิช 69/2564 2/3/2564
100 ร้านมีนภัณฑ์ 72/2564 2/3/2564
101 หจก.เพื่อนเกษตรปัตตานี 73/2564 3/3/2564
102 หจก.เพื่อนเกษตรปัตตานี 75/2564 3/3/2564
103 หจก.ดีทรีท 74/2564 3/3/2564
104 หจก.กิตติสินการไฟฟ้า 77/2564 4/3/2564
105 บ.พิธานพาณิชย์ 71/2564 4/3/2564
106 นายสุรเดช  ซียง 78/2564 4/3/2564
107 นายสุพร  ซ้ายเส้ง 79/2564 4/3/2564
108 ร้านมีนภัณฑ์ 80/2564 4/3/2564
109 ตากใบทวีทรัพย์ 81/2564 4/3/2564
110 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๑๖ รายการ (ผู้เสนอราคาชนะการเสนอราคา) จำนวน ๔ ร้าน 84/2564 5/3/2564
111 บ.พิธานพาณิชย์ จำกัด 83/2564 4/3/2564
112 หจก.ทักษิณอินโฟเทคนราธิวาส 86/2564 10/3/2564
113 หจก.โอเคปริ้นท์ 87/2564 10/3/2564
114 N.S SOUND 88/2564 11/3/2564
115 หจก.เพื่อนเกษตรปัตตานี 89/2564 11/3/2564
116 ร้าน พี.ดีไซน์ 90/2564 11/3/2564
117 หจก.ทักษิณ อินโฟเทค นราธิวาส 92/2564 15/3/2564
118 ประกาศจ้างเหมาบริการคนงาน  นายสมชาย  ศรีเพชร 93/2564 22/3/2564
119 ประกาศจ้างเหมาบริการคนงาน นายซู โซ๊ะเล๊าะ 94/2564 22/3/2564
120 ประกาศจ้างเหมาบริการคนงาน นายมูฮำหม้ดไปซู มูซอ 95/2564 22/3/2564
121 ประกาศจ้างเหมาบริการคนงานนายฟารีมัง  ดือเร๊ะ 96/2564 22/3/2564
122 ประกาศจ้างเหมาบริการคนงาน นางพารีด๊ะ  สะแม 97/2564 22/3/2564
123 ประกาศจ้างเหมาบริการคนงาน นายศรายุทธ  บุญกำเนิด 98/2564 22/3/2564
124 ประกาศจ้างเหมาบริการคนงาน นางสุจินต์  เม่งอำพัน 99/2564 22/3/2564
125 ประกาศจ้างเหมาบริการคนงาน นายแซมิง  กาเร็ง 100/2564 22/3/2564
126 ประกาศจ้างเหมาบริการคนงาน นายเสฏฐวุฒิ  อุศมา 101/2564 22/3/2564
127 ตากใบทวีทรัพย์ 91/2564 24/3/2564
128 นราก๊อปปี้ แอนด์เซอร์วิส 102/2564 29/3/2564
129 หจก.ทักษิณอินโฟเทคนราธิวาส 104/2564 29/3/2564
130 ตากใบทวีทรัพย์ 106/2564 29/3/2564
131 ร้านเจริญท่อไอเสีย 103/2564 29/3/2564
132 นราก๊อปปี้  แอนด์เซอร์วิส 108/2564 31/3/2564
133 นราก๊อปปี้ แอนด์เซอร์วิส 109/2564 2/4/2564
134 ตากใบทวีทรัพย์ 110/2564 2/4/2564
135 ตากใบทวีทรัพย์ 111/2564 2/4/2564
136 ตากใบทวีทรัพย์ 112/2564 2/4/2564
137 หจก.ทักษิณอินโพเทค นราธิวาส 116/2564 7/2/2564
138 หจก.เอส พีเพนทาเทค 115/2564 8/4/2564
139 บ.ปีนัง เทรดดิ้ง จำกัด 117/2564 8/4/2564
140 บ.ปีนังเทรดดิ้ง จำกัด 118/2564 8/4/2564
141 บ.ปัตตานีเจริญเทรดดิ้ง 120/2564 9/4/2564
142 หจก.ทักษิณ อินโฟเทค นราธิวาส 122/2564 21/4/2564
143 บ.ทริปเปิล เค กรุ๊ป จำกัด 123/2564 21/4/2564
144 นายสุรเดช  ซียง 125/2564 28/4/2564
145 ตากใบทวีทรัพย์ 127/2564 29/4/2564
146 นิวคิงส์เลียงอะไหล่ยนต์ 126/2564 29/4/2564
147 หจก.ทักษิณอินโฟเทค นราธิวาส 128/2564 30/4/2564
148 หจก.กิตติสินการไฟฟ้า 129/2564 5/5/2564
149 ร้านแดงพานิช 133/2564 5/5/2564
150 นราก๊อปปี้ แอนด์เซอร์วิส 131/2564 5/5/2564
151 บ.กิบไทย จำกัด 134/2564 7/5/2564
152 ร้านมีนภัณฑ์ 135/2564 7/5/2564
153 ตากใบทวีทรัพย์ 136/2564 11/5/2564
154 หจก.ตากใบวู้ดเฟอร์นิช 137/2564 12/5/2564
155 บ.ปีนังเทรดดิ้ง จำกัด 138/2564 18/5/2564
156 ตากใบทวีทรัพย์ 142/2564 24/5/2564
157 หจก.ทักษิณ อินโฟเทค นราธิวาส 145/2564 31/5/2564
158 บ.ปีนังเทรดดิ้ง จำกัด 144/2564 31/5/2564
159 บ.ซีทภูเก็ต จำกัด 143/2564 1/6/2564
160 หจก.เอส พี เพนทาเทค 146/2564 1/6/2564
161 บ.ปีนังเทรดดิ้ง จำกัด 147/2564 1/6/2564
162 นราก๊อปปี้ แอนด์เซอร์วิส 152/2564 2/6/2564
163 นายสุรเดช  ซียง 164/2564 8/6/2564
164 หจก.ทักษิณอินโฟเทค นราธิวาส 169/2564 9/6/2564
165 บ.ปีนังเทรดดิ้ง จำกัด 168/2564 9/6/2564
166 โอเค ปริ้นท์ 167/2564 9/6/2564
167 ร้านมันภัณฑ์ 170/2564 11/6/2564
168 ตากใบทวีทรัพย์ 172/2564 16/6/2564
169 บ.ปีนังเทรดดิ้ง จำกัด 173/2564 17/6/2564
170 หจก.กิตติสินการไฟฟ้า 178/2564 17/6/2564
171 บ.ห้องปฏิบัติการกลาง(ประเทศไทย)จำกัด 177/2564 17/6/2564
172 หจก.เอ แอนด์ เอ,หจก เอสพีเพนทาเทค,บ.มารีน ลีดเดอร์ 176/2564 17/6/2564
173 หจก. ตากใบวู้ดเฟอร์นิช 179/2564 18/6/2564
174 จ้างเหมาบริการคนงาน จำนวน 9 คน 155-163 21/6/2564
175 นรากระจกรถยนต์ 182/2564 22/6/2564
176 ตากใบทวีทรัพย์ 183/2564 24/6/2564
177 บุญเรง  พลละคร 181/2564 24/6/2564
178 หจก.ช.วิเศษรัตน์ 184/2564 24/6/2564
179 ร้านธีรวุธ 185/2564 24/6/2564
180 หจก.ทักษิณอินโฟเทคนราธิวาส 187/2564 1/07/2564
181 นราก๊อปปี้แอนด์เซอร์วิส 188/2564 1/07/2564
182 บ.บีแอนด์บี ออโต้ไทร์ จำกัด 189/2564 1/07/2564
183 บ.บีแอนด์บี ออโต้ไทร์ จำกัด 194/2564 2/07/2564
184 นางสาวกรรณิการ์  ชลสินธุ์ 195/2564 6/07/2564
185 ร้านธีรวุธ 196/2564 6/07/2564
186 บ.ทรปเปิลเคกรุ๊ปจำกัด 197/2564 6/07/2564
187 ชูเกียรติยนต์ 198/2564 6/07/2564
188 หจก.โรงกลึงสมกิจการช่าง 202/2564 13/7/2564
189 หจก.โรงกลึงสมกิจการช่าง 203/2564 13/7/2564
190 หจก.โรงกลึงสมกิจการช่าง 204/2564 15/7/2564
191 นายสูกีฟลี  บินบาการ์ 206/2564 16/7/2564
192 หจก.ทักษิณอินโฟเทค 207/2564 16/7/2564
193 บ.ปีนังเทรดดิ้ง จำกัด 208/2564 19/7/2564
194 หจก.ม.นรากลการ 211/2564 29/7/2564
195 หจก.โรงกลึงสมกิจการช่าง 214/2564 29/7/2564
196 ร้านธีรวุธ 213/2564 29/7/2564
197 นายสุรเดช ซียง 216/2564 2/8/2564
198 นราก๊อปปี้ แอนด์เซอร์วิส 218/2564 3/8/2563
199 หจก.เพื่อนเกษตรปัตตานี 221/2564 3/8/2564
200 ตากใบทวีทรัพย์ 223/2564 3/8/2564

201

หจก.โอเคปริ้น 224/2564 4/8/2564
202 ตากใบทวีทรัพย์ 225/2564 5/8/2564
203 บ.ปีนังเทรดดิ้ง จำกัด 228/2564 5/8/2564
204 ร้านแดงพานิช 227/2564 5/8/2564
205 บ.ไอดัก จำกัด 229/2564 5/8/2564
206 บ.ปีนังเทรดดิ้ง จำกัด 230/2564 5/8/2564
207 ร้านพี.ดี.ไซน์ 231/2564 5/8/2564
208 หจก.กิตติสินการไฟฟ้า 232/2564 5/8/2564
209 ร้านมีนภัณฑ์ 233/2564 5/8/2564
210 หสม.รัตนภัณฑ์ 234/2564 5/8/2564
211 หจก.เอส.วี คาร์เซอร์วิส 236/2564 9/8/2564
212 หจก.ทักษิณ อินโฟเทค นราธิวาส 237/2564 9/8/2564
213 หจก.พี.เอส.ซานย์ เคมีคอล 239/2564 9/8/2564
214 นายสุรเดช  ซียง 240/2564 11/8/2564
215 หสม.รัตนภัณฑ์  241/2564 11/8/2564
216 บุญเรง  พลละคร 243/2564 11/8/2546
217 หจก.ทักษิณอินโฟเทค 244/2564 11/8/2564
218 บ.ชูเกียรติยนต์ จำกัด 249/2564 13/8/2564
219 ร้านตากใบทวีทรพย์ 248/2564 13/8/2564
220 หจก.ทักษิณอินโฟเทคนราธิวาส 245/2564 13/8/2564
221 ร้านบ้านกระจก 246/2564 13/8/2564
222 หจก.เอ แอนท์ เอ รีเอเจนท์ 247/2564 13/8/2564
223 นราการเกษตร 250/2564 16/8/2564
224 หจก.เอส.วี.คาร์เซอร์วิส 251/2564 16/8/2564
225 หจก.เอส.วี.คาร์เซอร์วิส 252/2564 16/8/2564
226 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 253/2564 17/8/2564
227 ร้านพี.ดีไซน์ 254/2564 17/8/2564
228 นายแวฮามะ  อาแซ 255/2564 17/8/2564
229 ร้านมีนภัณฑ์ 256/2564 18/8/2564
230 ร้านธีรวุธ 257/2564 18/8/2564
231 หจก.ทักษิณอินโฟเทค 258/2564 18/8/2564
232 บ.บีแอนด์บี ออโต้ไทร์ จำกัด 259/2564 18/8/2564
233 บ.บีแอนด์บี ออโต้ไทร์ จำกัด 261/2564 24/8/2564
234 อู่เอกชัยเซอร์วิส 264/2564 25/8/2564
235 หจก.ทักษิณ อินโฟเทค นราธิวาส 265/2564 25/8/2564
236 ร้านลาภาพงศ์ 266/2564 26/8/2564
237 หจก.ดี ทรีท 267/2564 26/8/2564
238 นายธนพนธ์  แซ่โง้ว 268/2564 27/8/2564
239 นางสาวทัศนีย์  เค้าโนนกอก 269/2564 27/8/2564
240 บ.ปัตตานีเจริญเทรดดิ้ง จำกัด 270/2564 27/8/2564
241 หจก.เอส.วี.คาร์เซอรวิส 271/2564 1/9/2564
242 หจก.กิตติสินการไฟฟ้า 272/2564 1/9/2564
243 ร้านบ้านกระจก 273/2564 1/9/2564
244 ส.วัสดุก่อสร้าง 274/2564 1/9/2564
245 อู่เอกชัยเซอร์วิส 275/2564 1/9/2564
246 ร้าน นิวคิงส์เลียง อะไหล่ยนต์ 276/2564 2/9/2564
247 ร้านลาภาพงศ์ 277/2564 2/9/2564
248 ร้านตากใบทวีทรัพย์ 278/2564 2/9/2564
249 ร้านบ้านกระจก 281/2564 8/9/2564
250 นายสูกีฟลี  บินบาการ์ 282/2564 8/9/2564
251 นายสูกีฟลี  บินบาการ์ 283/2564 8/9/2564
252 บ.ปีนังเทรดดิ้ง จำกัด 284/2564 8/9/2564
253 บ.ปีนังเทรดดิ้ง จำกัด 285/2564 8/9/2564
254 ดลนพชัย แอร์เซอร์วิส 287/2564 9/9/2564
255 ร้าน ส.วัสดุก่อสร้าง 288/2564 9/9/2564
256 หจก.ตากใบวู้ดเฟอร์นิช 289/2564 14/9/2564
257 ตากใบทวีทรัพย์ 290/2564 14/9/2564
258 บ.ซีทภูเก็ต 293/2564 15/9/2564
259 หจก คลองแร่ คอนสตรัคชั่น 292/2564 16/9/2564
260 ตากใบทวีทรัพย์ 294/2564 17/9/2564
261 พี.ดีไซน์ 296/2564 17/9/2564
262 บ.ปีนังเทรดดิ้ง 297/2564 17/9/2564
263 หจก.เอส พี เพนทาเทค 298/2564 21/9/2564
264 บ.มาสเตอร์พีชแอนด์โครเชท์ จำกัด 299/2564 21/9/2564
265 หจก.ทักษิณ อินโฟเทค นราธิวาส 300/2564 22/9/2564
266 หจก.เอส.พีเพนทาเทค 302/2564 22/9/2564
267 นราก๊อปปี้แอนด์เซอร์วิส 306/2564 22/9/2564
268 หจก.ทักษิณอินโฟเทค นราธิวาส 301/2564 22/9/2564
269 หจก.เอส.พีเพนทาเทค 303/2564 22/9/2564
270 หจก.เอส.พิเพนทาเทค 304/2564 22/9/2564
271 ร้านมีนภัณฑ์ 307/2564 22/9/2564
272 นายฟารมัง  ดือเระ 308/2564 28/9/2564
273 นายมูฮำหมัดไปซู  มูซอ 309/2564 28/9/2564
274 นายตอเละ เจ๊ะยอ 310/2564 28/9/2564
275 นายมูฮำหมัดรีดวน  ดือเระ 311/2564 28/9/2564
276 นางสาวพารีด๊ะ  สะแม 312/2564 28/9/2564
277 นายเสฏฐวุฒิ  อุศมา 313/2564 28/9/2564
278 นายแซมิง  กาเร็ง 314/2564 28/9/2564
279 นายศรายุทธ  บุญกำเนิด 320/2564 5/10/2564
280 นายธนพนธ์  แซ่โง้ว 321/2564 5/10/2564
281 นางสาวทัศนีย์  เค้าโนนกอก 322/2564 5/10/2564
282 นางสาวกรรณิการ์  ชลสินธุ์ 326/2564 25/10/2564
283 หจก.กิตติสินการไฟฟ้า 327/2564 25/10/2564
284 บ.ปีนังเทรดดิ้ง จำกัด 329/2564 25/10/2564
285 นิว คิงส์ เลียงอะไหล่ยนต์ 330/2564 27/10/2564
286 บ.ทริปเปิล เค กรุ๊ป จำกัด 331/2564 27/10/2564
287 จ้างเหมาคนงาน นายธนพนธ์ แซ่ไง้ว 332/2564 28/10/2564
288 จ้างเหมาคนงาน นายศรายุทธ บุญกำเนิด 333/2564 28/10/2564
289 จ้างเหมาคนงาน นายเสฏฐวุฒิ อุศมา 334/2564 28/10/2564
290 จ้างเหมาคนงาน นางสาวพารีด๊ะ สะแม 335/2564 28/10/2564
291 จ้างเหมาคนงาน นายตอเละ เจ๊ะยอ 336/2564 28/10/2564
292 จ้างเหมาคนงาน นายแซมิง กาเร็ง 337/2564 28/10/2564
293 จ้างเหมาคนงาน นางสาวทัศนีย์ เค้าโนนกอก 338/2564 28/10/2564
294 จ้างเหมาคนงาน นายมูฮัมหมัดรีดวน ดือเระ 339/2564 29/10/2564
295 ลาภาพงศ์ 344/2564 2/11/2564
296 บ.พิธานพาณิชย์ จำกัด 347/2564 5/11/2564
297 บ.ปีนังเทรดดิ้ง จำกัด 346/2564 5/11/2564
298 บ.ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จำกัด (มหาชน) 348/2564 12/11/2564
299 หจก.ทักษิณอินโฟเทคนราธิวาส 349/2564 18/11/2564
300 อู่อ็อดเทคนิคยนต์ 352/2564 22/11/2564
301 ศรีสวัสดิ์ผ้าใบ 353/2564 24/11/2564
302 น.ส.กรรณิการ์  ชลสินธุ์ 355/2564 24/11/2564
303 ส.วัสดุก่อสร้าง 357/2564 26/11/2564
304 บ.ปีนังเทรดดิ้ง จำกัด 359/2564 1/12/2564
305 นายสุรเดช  ซียง 360/2564 1/12/2564
306 หจก.กิตติสินการไฟฟ้า 366/2564 7/12/2564
307 หสม.รัตนภัณฑ์ 368/2564 20/12/2564
308 บ.ปัตตานีเจริญเทรดดิ้ง จำกัด 369/2564 21/12/2564
309 หจก.ทักษิณอินโฟเทค 370/2564 21/12/2564
310 บ.พิธานพาณิชย์ จำกัด 371/2564 21/1/2564
311 บ.ปีนังเทรดดิ้ง จำกัด 372/2564 22/12/2564
312 นายมูฮำหมัดไปซู มูซอ 375/2564 24/12/2564
313 นายฟารีมัง ดือเร๊ะ 376/2564 24/12/2564
314 นายมูฮำหมัดรีดวน  ดือเระ 377/2564 24/12/2564
315 นายตอเละ  เจ๊ะยอ 378/2564 24/12/2564
316 นางสาวทัศนีย์  เค้าโนนกอก 379/2564 24/12/2564
317 นางสาวพารีด๊ะ  สะแม 380/2564 24/12/2564
318 นายแซมิง  กาเร็ง 381/2564 24/12/2564
319 นายศรายุทธ  บุญกำเนิด 382/2564 24/12/2564
320 นายเสฏฐวุฒิ อุศมา 383/2564 24/12/2564
321 นายธนพนธ์ แซ่โง้ว 384/2564 24/12/2564