จัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2565 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  จัดซื้อ จัดจ้าง


 

ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565 ( ตุลาคม 2564-30 กันยายน 2565)

ชื่อ วันที่ เลขที่
หจก.ทักษิณอินโฟเทค 6/1/2565 4/2565
ตากใบทวีทรัพย์ 6/1/2565 5/2565
ตากใบทวีทรัพย์ 6/1/2565 6/2565
ร้านธีรวุธ 7/1/2565 9/2565
ร้านมีนภัณฑ์ 7/1/2565 10/2565
นายสุไฮมิง มะยาซิง 7/1/2565 11/2565
บ.ทริปเปิล เคกรุ๊ป จำกัด 18/1/2565 12/2565
หจก.โรงกลึงสมกิจการช่าง 20/1/2565 13/2565
หสม.รัตนภัณฑ์ 21/1/2565 15/2565
หจก.ปัตตานีคอมเมอร์เชียล 21/1/2565 14/2565
หจก.กิตติสินการไฟฟ้า 26/1/2565 17/2565
บ.ไทยยูเนี่ยนฟีดมิลล์ จำกัด(มหาชน) 27/1/2565 18/2565
นายเมธา  จีนคุ๋ย 28/1/2565 19/2565
ร้านแดงพานิช 28/1/2565 20/2565
บ. ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด (สาขาสงขลา) 28/1/2565 21/2565
นายสุรเดช  ซียง 28/1/2565 22/2565
บ.ปีนังเทรดดิ้ง จำกัด 31/1/2565 23/2565
หจก.เอส.วี.คาร์เซอร์วิส 31/1/2565 24/2565
หจก.ทักษิณ อินโฟเทค นราธิวาส 31/1/2565 25/2565
บ.ปีนังเจริญเทรดดิ้ง จำกัด 3/2/2565 26/2565
อู่รุ่งเจริญ 10/2/2565 34/2565
ร้านมีนภัณฑ์ 10/2/2565 35/2565
บ.ปีนังเทรดดิ้ง จำกัด 11/2/2565 36/2565
ตากใบทวีทรัพย์ 14/2/2565 37/2565
บุญเรง  พลละคร   21/2/2565 39/2565
หจก.เอสพีเพนทาเทค 22/2/2565 40/2565
ร้านธีรวุธ 22/2/2565 41/2565
ร้านมีนภัณฑ์ 22/2/2565 42/2565
นายวุฒิพันธ์ มีนา 22/2/2565 43/2565
ร้านธีรวุธ 23/2/2565 44/2565
บ.ปีนังเจริญเทรดดิ้ง 2/3/2565 48/2565
หจก.ทักษิณอินโฟเทค 2/3/2565 49/2565
นิง คิงส์ เลียง อะไหล่ยนต์ 2/3/2565 52/2565
หจก.โรงกลึงสมกิจการช่าง 2/3/2565 51/2565
อู่รุ่งเจริญ 2/3/2565 50/2565
นายสุรเดช  ซียง 8/3/2565 54/2565
หจก.ตากใบวู้ดเฟอร์นิช 14/3/2565 60/2565
หจก.ทักษิณอินโฟเทค 14/3/2565 62/2565
ตากใบทวทรัพย์ 15/3/2565 63/2565
หจก.เอส.วี.คาร์เซอร์วิส 15/3/2565 64/2565
หจก.เอส.ว๊.คาร์เซอร์วิส 15/3/2565 65/2565
บ.ปัตตานีเจริญเทรดดิ้ง จำกัด 16/3/2565 66/2565
บ.พิธานพาณิชย์ จำกัด 22/3/2565 69/2565
บ.ห้องปฏิบัติการกลาง จำกัด สาขาสงขลา 22/3/2565 67/2565
นายฟารีมัง ดือเร๊ะ 25/3/2565 71/2565
นายมูฮำหมัดไปซู มูซอ 25/3/2565 72/2565
นายสุไฮมิง มะยาซิง 25/3/2565 73/2565
นางสาวพารีด๊ะ สะแม 25/3/2565 74/2565
นายตอเละ เจ๊ะยอ 25/3/2565 75/2565
นายเมธา จีนคุ๋ย 25/3/2565 76/2565
นายศรายุทธ บุญกำเนิด 25/3/2565 77/2565
นายธนพนธ์ แซ่โง้ว 25/3/2565 78/2565
บ.ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จำกัด 25/3/2565 70/2565
สำนักเคร่ืองมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 30/3/2565 79/2565
ร้านบ้านดอกไม้โคกม่วง 5/04/2565 84/2565
หจก.เอส.พี. เพนทาเทค 8/4/2565 85/2565
บ.ทริปเปิล เคกรุ๊ป จำกัด 12/4/2565 86/2565
นราการเกษตร 19/4/2565 97/2565
หจก.ม.นรากลการ 19/4/2565 98/2565
นิวส์ คิงส์ เลียงอะไหล่ยนต์ 19/4/2565 99/2565
หจก.เพื่อนเกษตรปัตตานี 19/4/2565 100/2565
หจก.เอส.วี.คาร์เซอร์วิส 19/4/2565 101/2565
ร้านมีนภัณฑ์ 19/4/2565 87/2565
นายอิสเฮาะ เจ๊ะหะ 19/4/2565 88/2565
บ.ปัตตานีเจริญเทรดดิ้ง จำกัด 19/4/2565 91/2565
ดลนพชัยแอร์เซอร์วิส 19/4/2565 89/2565
ดลนพชัยแอร์เซอร์วิส 19/4/2565 90/2565
นายอิสเฮาะ  เจ๊ะหะ 22/4/2565 102/2565
ตากใบทวีทรัพย์ 22/4/2565 103/2565
หจก.เอ แอนด์ เอ รีเอเจนท์ 29/4/2565 104/2565
ร้านธีรวุธ 5/5/2565 105/2565
ร้านธีรวุธ 5/5/2565 106/2565
นายอิสเฮาะ  เจ๊ะหะ 6/5/2565 110/2565
บ.ปัตตตานีเจริญ เทรดดิ้ง จำกัด 9/5/2565 111/2565
บ.ชูเกียรติยนต์ จำกัด 9/5/2565 112/2565
อู่เอกชัย เซอร์วิส 18/5/2565 114/2565
นายอิสเฮาะ เจ๊ะหะ 18/5/2565 115/2565
อู่รุ่งเจริญ 18/5/2565 116/2565