จัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2565 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  จัดซื้อ จัดจ้าง


https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref92630

ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565 ( ตุลาคม 2564-30 กันยายน 2565)

ชื่อ วันที่ เลขที่
หจก.ทักษิณอินโฟเทค 6/1/2565 4/2565
ตากใบทวีทรัพย์ 6/1/2565 5/2565
ตากใบทวีทรัพย์ 6/1/2565 6/2565
ร้านธีรวุธ 7/1/2565 9/2565
ร้านมีนภัณฑ์ 7/1/2565 10/2565
นายสุไฮมิง มะยาซิง 7/1/2565 11/2565
บ.ทริปเปิล เคกรุ๊ป จำกัด 18/1/2565 12/2565
หจก.โรงกลึงสมกิจการช่าง 20/1/2565 13/2565
หสม.รัตนภัณฑ์ 21/1/2565 15/2565
หจก.ปัตตานีคอมเมอร์เชียล 21/1/2565 14/2565
หจก.กิตติสินการไฟฟ้า 26/1/2565 17/2565
บ.ไทยยูเนี่ยนฟีดมิลล์ จำกัด(มหาชน) 27/1/2565 18/2565
นายเมธา  จีนคุ๋ย 28/1/2565 19/2565
ร้านแดงพานิช 28/1/2565 20/2565
บ. ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด (สาขาสงขลา) 28/1/2565 21/2565
นายสุรเดช  ซียง 28/1/2565 22/2565
บ.ปีนังเทรดดิ้ง จำกัด 31/1/2565 23/2565
หจก.เอส.วี.คาร์เซอร์วิส 31/1/2565 24/2565
หจก.ทักษิณ อินโฟเทค นราธิวาส 31/1/2565 25/2565
บ.ปีนังเจริญเทรดดิ้ง จำกัด 3/2/2565 26/2565
อู่รุ่งเจริญ 10/2/2565 34/2565
ร้านมีนภัณฑ์ 10/2/2565 35/2565
บ.ปีนังเทรดดิ้ง จำกัด 11/2/2565 36/2565
ตากใบทวีทรัพย์ 14/2/2565 37/2565
บุญเรง  พลละคร   21/2/2565 39/2565
หจก.เอสพีเพนทาเทค 22/2/2565 40/2565
ร้านธีรวุธ 22/2/2565 41/2565
ร้านมีนภัณฑ์ 22/2/2565 42/2565
นายวุฒิพันธ์ มีนา 22/2/2565 43/2565
ร้านธีรวุธ 23/2/2565 44/2565
บ.ปีนังเจริญเทรดดิ้ง 2/3/2565 48/2565
หจก.ทักษิณอินโฟเทค 2/3/2565 49/2565
นิง คิงส์ เลียง อะไหล่ยนต์ 2/3/2565 52/2565
หจก.โรงกลึงสมกิจการช่าง 2/3/2565 51/2565
อู่รุ่งเจริญ 2/3/2565 50/2565
นายสุรเดช  ซียง 8/3/2565 54/2565
หจก.ตากใบวู้ดเฟอร์นิช 14/3/2565 60/2565
หจก.ทักษิณอินโฟเทค 14/3/2565 62/2565
ตากใบทวทรัพย์ 15/3/2565 63/2565
หจก.เอส.วี.คาร์เซอร์วิส 15/3/2565 64/2565
หจก.เอส.ว๊.คาร์เซอร์วิส 15/3/2565 65/2565
บ.ปัตตานีเจริญเทรดดิ้ง จำกัด 16/3/2565 66/2565
บ.พิธานพาณิชย์ จำกัด 22/3/2565 69/2565
บ.ห้องปฏิบัติการกลาง จำกัด สาขาสงขลา 22/3/2565 67/2565
นายฟารีมัง ดือเร๊ะ 25/3/2565 71/2565
นายมูฮำหมัดไปซู มูซอ 25/3/2565 72/2565
นายสุไฮมิง มะยาซิง 25/3/2565 73/2565
นางสาวพารีด๊ะ สะแม 25/3/2565 74/2565
นายตอเละ เจ๊ะยอ 25/3/2565 75/2565
นายเมธา จีนคุ๋ย 25/3/2565 76/2565
นายศรายุทธ บุญกำเนิด 25/3/2565 77/2565
นายธนพนธ์ แซ่โง้ว 25/3/2565 78/2565
บ.ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จำกัด 25/3/2565 70/2565
สำนักเคร่ืองมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 30/3/2565 79/2565
ร้านบ้านดอกไม้โคกม่วง 5/04/2565 84/2565
หจก.เอส.พี. เพนทาเทค 8/4/2565 85/2565
บ.ทริปเปิล เคกรุ๊ป จำกัด 12/4/2565 86/2565
นราการเกษตร 19/4/2565 97/2565
หจก.ม.นรากลการ 19/4/2565 98/2565
นิวส์ คิงส์ เลียงอะไหล่ยนต์ 19/4/2565 99/2565
หจก.เพื่อนเกษตรปัตตานี 19/4/2565 100/2565
หจก.เอส.วี.คาร์เซอร์วิส 19/4/2565 101/2565
ร้านมีนภัณฑ์ 19/4/2565 87/2565
นายอิสเฮาะ เจ๊ะหะ 19/4/2565 88/2565
บ.ปัตตานีเจริญเทรดดิ้ง จำกัด 19/4/2565 91/2565
ดลนพชัยแอร์เซอร์วิส 19/4/2565 89/2565
ดลนพชัยแอร์เซอร์วิส 19/4/2565 90/2565
นายอิสเฮาะ  เจ๊ะหะ 22/4/2565 102/2565
ตากใบทวีทรัพย์ 22/4/2565 103/2565
หจก.เอ แอนด์ เอ รีเอเจนท์ 29/4/2565 104/2565
ร้านธีรวุธ 5/5/2565 105/2565
ร้านธีรวุธ 5/5/2565 106/2565
นายอิสเฮาะ  เจ๊ะหะ 6/5/2565 110/2565
บ.ปัตตตานีเจริญ เทรดดิ้ง จำกัด 9/5/2565 111/2565
บ.ชูเกียรติยนต์ จำกัด 9/5/2565 112/2565
อู่เอกชัย เซอร์วิส 18/5/2565 114/2565
นายอิสเฮาะ เจ๊ะหะ 18/5/2565 115/2565
อู่รุ่งเจริญ 18/5/2565 116/2565
หจก.เอส.วี.คาร์เซอร์วิส 24/5/2565 117/2565
ป.ปลาพาณิชย์ 24/5/2565 118/2565
หจก.ทักษิณอินโฟเทคนราธิวาส 25/5/2565 120/2565
บ.ปีนังเทรดดิ้ง จำกัด 25/5/2565 121/2565
บุญเรง พลละคร 26/5/2564 126/2565
หจก.โอเคปริ้น 26/5/2565 125/2565
บ.ปีนังเทรดดิ้ง จำกัด 26/5/2565 122/2565
หจก.กิตติสินการไฟฟ้า 26/5/2565 123/2565
นายบุญเรง พลละคร 26/5/2565 124/2565
นายวุฒิพันธ์  มีนา 27/5/2565 127/2565
นราการเกษตร 1/6/2565 130/2565
บ.ห้องปฏิบัติการกลาง สาขาสงขลา 6/6/2565 131/2565
หจก.กิตติสินไฟฟ้า 8/6/2565 137/2565
บ.บีแอนด์บี ออโต้ไทร์ จำกัด 8/6/2565 136/2565
หจก.เอส.วี.คาร์เซอร์วิส 14/6/2565 139/2565
บ.พิธานพาณิชย์ จำกัด 14/6/2565 143/2565
นายตอเละ เจ๊ะยอ 14/6/2565 141/2565
นายการิม โวะ 14/6/2565 140/2565
กุ้งนคร 17/6/2565 145/2565
บ.พิธานพาณิชย์ จำกัด 20/6/2565 144/2565
นายอิสเฮาะ เจ๊ะหะ 20/6/2565 146/2565
หจก.พี.โอ.วัสดุก่อสร้าง 1997 21/6/2565 147/2565
บ.ทริปเปิล เค กรุ๊ป จำกัด 21/6/2565 148/2565
นายตอเละ  เจ๊ะยอ 27/6/2565 151/2565
นายมูฮำหมัดไปซู  มูซอ 27/6/2565 152/2565
นายฟารีมัง  ดือเร๊ะ 27/6/2565 153/2565
นายสุไฮมิง  มะยาซิง 27/6/2565 154/2565
นางสาวพารีด๊ะ  สะแม 27/6/2565 155/2565
นายเมธา  จีนคุ๋ย 27/6/2565 156/2565
นายธนพนธ์  แซ่โง้ว 27/6/2565 157/2565
นายศรายุทธ  บุญกำเนิด 27/6/2565 158/2565

ร้านมีนภัณฑ์

27/6/2565 159/2565
ร้านลาภาพงศ์ 27/6/2565 160/2565
หจก.กิตติสินการไฟฟ้า 4/7/2565 166/2565
ตากใบทวีทรัพย์ 5/7/2565 167/2565
หจก.พี.โอ.วัสดุก่อสร้าง 5/7/2565 168/2565
บ.ปัตตานีเจริญเทรดดิ้ง จำกัด 8/7/2565 169/2565
กุ้งนคร 12/7/2565 170/2565
หสม.รัตนภัณฑ์ 18/7/2565 171/2565
นิว คิงศ์ เลียงอะไหล่ยนต์ 21/7/2565 172/2565
ร้านส.วัสดุก่อสร้าง 22/7/2565 173/2565
หจก.เพื่อนเกษตรปัตตานี 22/7/2565 174/2565
บ.พิธานพาณิชย์ จำกัด 2/2565 179/2565
อู่อัมรีคาร์เซอร์วิส 5/8/2565 182/2565
อู่อัมรีคาร์เซอร์วิส 5/8/2565 183/2565
หจก.โอเคปริ้น 5/8/2565 184/2565
บ.ปีนังเทรดดิ้ง จำกัด 10/8/2565 189/2565
บ.ปีนังเทรดดิง จำกัด 10/8/2565 190/2565
หจก.โอเคปริ้น 10/8/2565 191/2565
ร้านกุ้งนคร 11/8/2565 192/2565
บ.ปีนังเทรดดิ้ง จำกัด 11/8/2565 193/2565
บ. พี เจ ซี เทรดดิ้ง จำกัด 11/8/2565 194/2565
ร้านพินธุเซอร์วิส 11/8/2565 195/2565
บ.ห้องปฏิบัติการกลางสาขาสงขลา 16/8/2565 196/2565
ร้าน ป.ปลาพาณิชย์ 17/8/2565 105/2565
นายอิสเฮาะ  เจ๊ะหะ 17/8/2565 197/2565
หจก.เพื่อนเกษตรปัตตานี 17/8/2565 198/2565
หจก.เพื่อนเกษตรปัตตานี 17/8/2565 199/2565
ร้านลาภาพงศ์ 17/8/2565 200/2565
หจก.ทักษิณอินโฟเทค 23/8/2565 204/2565
หจก.ทักษิณอินโฟเทค 23/8/2565 205/2565
หจก.กิตติสินการไฟฟ้า 24/8/2565 206/2565
นายสุรเดช ซียง 24/8/2565 207/2565
นิตย์ ซีเคที 26/8/2565 208/2565
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 26/8/2565 209/2565
ตากใบทวัทรัพย์ 26/8/2565 210/2565
หจก.ตากใบวู๊ดเฟอร์นิช 26/8/2565 211/2565
วรรธนะแอร์แอนด์ เซอร์วิส 26/8/2565 212/2565
หจก.ทักษิณอินโฟรเทค 26/8/2565 213/2565
บ.มารีน ลีดเดอร์ จำกัด 26/8/2565 216/2565
ส.วัสดุก่อสร้าง 30/8/2565 217/2565
บ.โอเพ่น ไอที จำกัด 31/8/2565 219/2565
นายมะดาโอ๊ะ สู 31/8/2565 220/2565
ส.วัสดุก่อสร้าง 31/8/2565 221/2565
หจก.เอส พี เพนทาเทค 31/8/2565 222/2565
บ.ทริปเปิล เคกรุ๊ป จำกัด 31/8/2565 224/2565
บ.ปัตตานีเจริญเทรดดดิ้ง จำกัด 2/9/2565 232/2565
วรรณเอกอลูมิเนียม 2/9/2565 233/2565
บ.หริกุล ซายเอนซ์ จำกัด,หจก.เอ แอนด์ เอ รีเอเจนท์ 5/9/2565 234/2565
นายชาญชัย ลอยมา(ชาญชัยการเบาะ) 5/9/2565 235/2565
หจก.เอส พี เพนทาเทค 5/9/2565 236/2565
นิว คิงส์ เลียงอะไหล่ยนต์ 6/9/2565 237/2565
ลาภาพงศ์ 6/9/2565 238/2565
หจก.เพื่อนเกษตรปัตตานี 6/9/2565 240/2565
นิว คิง เลียง อะไหล่ยนต์ 6/9/2565 241/2565
อู่รุ่งเจริญ 6/9/2565 242/2565
ส.วัสดุก่อสร้าง 7/9/2565 243/2565
บ.ปีนังเทรดดิ้ง จำกัด 8/9/2565 244/2565
กุ้งนคร 8/9/2565 245/2565
กุ้งนคร 8/9/2565 246/2565
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 9/9/2565 247/2565
ตากใบทวีทรัพย์ 12/9/2565 249/2565
บุญเรง พลละคร 12/9/2565 250/2565
บุญเรง พลละคร 12/9/2565 251/2565
หจก.กิตติสินการไฟฟ้า 16/9/2565 252/2565
นายตอเละ เจ๊ะยอ 27/9/2565 253/2565
นายฟารีมัง ดือเร๊ะ 27/9/2565 254/2565
นายมูฮำหมัดไปซู มูซอ 27/9/2565 255/2565
นายสุไไฮมิง มะยาซิง 29/9/2565 256/2565
นายวุฒิพันธ์ มีนา 28/10/2565 261/2565
นายเมธา จีนค๋ย 28/10/2565 262/2565
นายศรายุทธ  บุญกำเนิด 28/10/2565 265/2565