แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ

แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ  

 เผยเเพร่: 2017-11-08  |  อ่าน: 800 ครั้ง

 

https://www4.fisheries.go.th/local/file_document/20190430160714_1_file.pdfประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งนราธิวาส

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างเพิ่มเติม 2561

 

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

            ร้านค้า   วันที่ เลขที่   
ประกาศ จ้างเหมาบริการงานเก็บและรวบรวมข้อมูล   25/9/2562 171/2562
ประกาศ จ้างเหมาบริการจ้างคนงาน (นายนิตย์  บุญหา)   25/9/2562 178/2562
ประกาศ จ้างเหมาบริการจ้างคนงาน (นายสมชาย  ศรีเพ็ชร)   25/9/2562 172/2562
ประกาศ จ้างเหมาบริการจ้างคนงาน (นายซู โซีะเล๊าะ)   25/9/2562 173/2562
ประกาศ จ้างเหมาบริการจ้างคนงาน (นายรอเสะ  มูซอ)   25/9/2562 174/2562
ประกาศ จ้างเหมาบริการจ้างคนงาน (น.สปุณยานุช  ละอองศิริวงศ์)   25/9/2562 175/2562
ประกาศ จ้างเหมาบริการจ้างคนงาน (นายเสฏฐวุฒิ อุศมา)   25/9/2562 176/2562
ประกาศ จ้างเหมาบริการจ้างคนงาน (น.ส พารีด๊ะ สะแม)   25/9/2562 177/2562
นายสุพร  ซ้ายเส้ง   8/10/2562 179/2562
       
       
       
       

 

จัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 ( ตุลาคม 62-กันยายน 63)

ร้านค้า/ผู้ขาย วันที่ เลขที่
ร้าน แดงพานิช 21/10/2562 180/2562
หจก. เพื่อนเกษตรปัตตานี 21/10/2562 182/2562
นายอิสมาแอ  ชูมิด 21/10/2562 181/2562
บ. ทริปเปิล เค กรุ๊ป จำกัด 25/10/2562 184/2562
หจก. ทักษิณ อินโฟเทค นราธิวาส  28/10/2562 186/2562
ร้าน พินธุ เซอร์วิส 28/10/2562 185/2562
หจก. กิตติสินการไฟฟ้า 31/10/2562 187/2562
นายสุพร  ซ้ายเส้ง 5/11/2562 188/2562
หจก.ทักษิณอินโฟเทค นราธิวาส  6/11/2562 192/2562
หจก. นรากลการ 6/11/2562 194/2562
ร้าน ชีพมอเตอร์ 7/11/2562 195/2562
บ้านดอกไม้โคกม่วง 7/11/2562 190/2562
ร้าน มีนภัณฑ์ 7/11/2562 191/2562
บ. พิธานพาณิชย์ 7/11/2562 193/2562
บ. ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) 7/112562 198/2562
บ. พิธานพาณิชย์ 8/11/2562 197/2562
ร้าน นราการเกษตร 8/11/2562 199/2562
บ. ทริปเปิล เค กรุ๊ป จำกัด 11/11/2562 201/2562
หจก. เอส พี เพนทาเทค 12/11/2562 200/2562
หจก. เอส วี คาร์เซอร์วิส 12/11/2562 203/2562
บ้านดอกไม้โคกม่วง 13/11/2562 202/2562
ไอดัก+ต้นเกษตร 13/11/2562 204/2562
บ. ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จำกัด (1 รายการ) 14/11/2562 206/2562
บ. ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จำกัด (2 รายการ) 14/11/2562 205/2562
ร้าน มีนภัณฑ์ 14/11/2562 191/2562
ร้าน นิว คิงส์ เลียงอะไหล่ยนต์  18/11/2562 207/2562
บ. ทริปเปิล เค กรุ๊ป จำกัด 18/11/2562 201/2562
บ. ต้นเกษตร 18/11/2562 209/2562
บ.ปีนังเทรดดิ้ง จำกัด 22/11/2562 210/2562
บ. ปีนังเทรดดิ้ง จำกัด 25/11/2562 212/2562
หจก. ปัตตานีคอมเมอร๋เซียล 25/11/2562 213/2562
หจก. กิตติสินการไฟฟ้า 25/11/2562 211/2562
หจก. ทักษิณ อินโฟเทค นราธิวาส 25/11/2562 216/2562
ร้าน มีนภัณฑ์ 28/11/2562 215/2562
ร้าน ส.วัสดุก่อสร้าง 29/11/2562 217/2562
บ.ปีนังเทรดดิ้ง จำกัด 3/12/2562 219/2562
ร้าน แดงพานิช 9/12/2562 221/2562
บ.ทริปเปิล เค กรุ๊ป จำกัด 12/12/2562 227/2562
นิว คิงศ์ เลียงอะไหล่ยนต์ 12/12/2562 224/2562
ร้าน ลาภาพงศ์ 12/12/2562 225/2562
ร้าน นิว คิงส์ เลียงอะไหล่ยนต์ 13/12/2562 228/2562
ร้าน มีนภัณฑ์ 13/12/2562 222/2562
ร้าน กำเงินดีเซล 20/12/2562 229/2562
หจก. โรงกลึงสมกิจการช่าง 20/12/2562 231/2562
หจก. ทักษิณ อินโฟเทคนราธิวาส 20/12/2562 230/2562
นายเปาะอาเด๊ะ  เจ๊ะมะ 23/12/2562 232/2562
บ. หริกุล จำกัด 27/12/2562 234/2562
หจก.ม.นรากลการ 8/1/2563 1/2563
บ.ห้องปฏิบัติการกลาง(ประเทศไทย) จำกัด 15/1/2563 4/2563
นายเปาะอาเด๊ะ เจ๊ะมะ 23/1/2563 5/2563
นายสุพร  ซ้ายเส้ง 28/1/2563 6/2563
บ. ซีทภูเก็ต  จำกัด 3/2/2563 8/2563
บ. ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จำกัด 4/2/2563 9/2563
บ.ทริปเปิล เค กรุ๊ป จำกัด 4/2/2563  8 /2563
บ.ทริปเปิล เค กรุ๊ป จำกัด 11/2/2563  7/2563
บ. ต้นเกษตร 12/2/2563 13/2563
หจก. เพื่อนเกษตรปัตตานี 12/2/2563 14/2563
หจก. ทักษิณ อินโฟเทค 13/2/2563 12/2563
หจก. ทักษิณ อินโฟเทค 13/2/2563 15/2563
นายเปาะอาเด๊ะ  เจ๊ะมะ 13/2/2563 17/2563
อู่ รุ่งเจริญ 17/2/2563 20/2563
วาริช การประมง 18/2/2563 10/2563
หจก.ตากใบวู้ดเฟอร์นิช 19/2/2563 16/2563