ประชาสัมพันธ์ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลนราธิวาส

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลมีบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารตั้งอยู่ภายในอาคารสำนักงาน มีห้องสมุดให้บริการค้นคว้าข้อมูลข่าวสารต่างๆ 

  •  บทความ
  •  Hit 20 อันดับ
  • ประวัติหน่วยงาน.. (2,395)  การอนุบาลปลากะพงขาว.. (1,636) แนวทางการอนุรักษ์ม้าน้ำของประเทศไทย.. (1,553) โครงสร้างและอัตรากำลัง.. (1,437) สาหร่ายพวงองุ่นที่ประมงชายฝั่งนราธิวาส.. (1,433) แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ .. (1,361) การสร้างความรู้ความเข้ากับประชาชน.. (1,241) หน้าที่รับผิดชอบ.. (1,199) วิสัยทัศน์และพันธกิจ.. (1,181) โครงการ/แผนงาน ปี 2564.. (1,081) “วางซั้งกอ” สร้างบ้านให้ปลาในคลองตากใบ.. (1,080) การประเมินผลปฏิบัติราชการ.. (979) จัดซื้อจัดจ้าง(หจก.เอส พี เพนทาเทค)28 พ.ค.61.. (956) การลดต้นทุนการอนุบาลลูกปลากะพงขาวในบ่อดิน.. (946) งบทดลอง พ.ค.61.. (894) ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ.. (881) ปัญหาและแนวทางในการควบคุมระบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแบบน้ำหมุนเวียน.. (877) ราคาจำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำ.. (858) คุณภาพน้ำในจังหวัดนราธิวาส.. (850) สาระดีๆ มีมาบอก ..... (834)