•  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  จัดซื้อจัดจ้างปี 2566    403   ข้อมูลสภาวะทรัพยากรประมงจากประมงพื้นบ้านในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ในเดือนมกราคม 2...  208  เก็บตัวอย่างน้ำเพื่อเฝ้าระวังแหล่งอาศัยและแหล่งเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำตามธรรมชาติในพื...  183  สำรวจผลจับสัตว์น้ำจากเครื่องมืออวนลอยกุ้งสามชั้นในแม่น้ำตากใบ อำเภอตากใบ จังหวัด...  178  การเฝ้าระวังแหล่งอาศัยและแหล่งเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำตามธรรมชาติในพื้นที่ชายฝั่งของจั...  88  “เสวนา สภากาแฟยามเช้า”    75  กิจกรรมวันต้นไม้แห่งชาติ 21 ตุลาคม 2565   75  สำรวจการทำประมงอวนครอบปลากะตักในพื้นที่จังหวัดปัตตานีและจังหวัดนราธิวาส   71  กิจกรรม “เยาวชน ศร.ชล. คนรักษ์ทะเล” นักเรียน จำนวน ๑๐๐ คน ศึกษาเรียนรู้การเพาะเล...  69  เก็บตัวอย่างน้ำเพื่อเฝ้าระวังแหล่งอาศัยและแหล่งเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำตามธรรมชาติในพื...  66