ประชาสัมพันธ์ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลนราธิวาส

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลมีบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารตั้งอยู่ภายในอาคารสำนักงาน มีห้องสมุดให้บริการค้นคว้าข้อมูลข่าวสารต่างๆ 

  •  บทความ
  •  Hit 20 อันดับ
  • ประวัติหน่วยงาน.. (2,505)  การอนุบาลปลากะพงขาว.. (1,757) แนวทางการอนุรักษ์ม้าน้ำของประเทศไทย.. (1,680) สาหร่ายพวงองุ่นที่ประมงชายฝั่งนราธิวาส.. (1,529) แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ .. (1,527) โครงสร้างและอัตรากำลัง.. (1,499) การสร้างความรู้ความเข้ากับประชาชน.. (1,320) หน้าที่รับผิดชอบ.. (1,252) วิสัยทัศน์และพันธกิจ.. (1,250) “วางซั้งกอ” สร้างบ้านให้ปลาในคลองตากใบ.. (1,161) โครงการ/แผนงาน ปี 2564.. (1,131) การลดต้นทุนการอนุบาลลูกปลากะพงขาวในบ่อดิน.. (1,056) ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ.. (1,032) การประเมินผลปฏิบัติราชการ.. (1,023) จัดซื้อจัดจ้าง(หจก.เอส พี เพนทาเทค)28 พ.ค.61.. (1,020) งบทดลอง พ.ค.61.. (936) คุณภาพน้ำในจังหวัดนราธิวาส.. (935) ราคาจำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำ.. (925) ปัญหาและแนวทางในการควบคุมระบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแบบน้ำหมุนเวียน.. (924) “กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ”.. (908)