13. จำนวนประมงอาสา (ทั้งหมด/ช่วยปฏิบัติงาน)


13. จำนวนประมงอาสา (ทั้งหมด/ช่วยปฏิบัติงาน)