8. จำนวนเรือประมงทั้งหมด 


1. จำนวนเรือประมงพาณิชย์

2. จำนวนเรือประมงพื้นบ้าน