การจัดทำทะเบียนประวัติเพื่อจัดทำหนังสือคนประจำเรือสำหรับแรงงานต่างด้าว (Seabook)

">

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: area_name_active

Filename: local_file/blog2.php

Line Number: 246

 • การจัดทำทะเบียนประวัติเพื่อจัดทำหนังสือคนประจำเรือสำหรับแรงงานต่างด้าว (Seabook)

 • [2023-01-31] ดำเนินการจัดทำแผนการพัฒนา 5 ด้าน กลุ่มแปลงใหญ่ [2023-01-31] ประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาการเลี้ยงกุ้งทะเล จังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 1/2566 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting [2023-01-30] ออกหน่วยบริการเกษตรกรในพื้นที่อำเภอพานทอง [2023-01-27] ประชาสัมพันธ์ [2023-01-25] พิธีส่งมอบปลากะตักแห้ง ปลาทูเค็ม และอาหารทะเลที่มีสารไอโอดีน พระราชทาน โครงการตามพระราชดำริ [2023-01-25] ประชุมคณะทำงานตรวจสอบการขออนุญาตทำสิ่งล่วงล้ำลำแม่น้ำ ครั้งที่ 1/2566 [2023-01-24] ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง ครั้งที่ 1/2566 [2023-01-23] ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี [2023-01-23] ร่วมตรวจสอบ?ฟาร์ม?เลี้ยงกุ้งที่แจ้งประกอบกิจการ?การเพาะเลี้ยง?สัตว์?น้ำ?ควบคุม?ประเภท?กุ้งทะเลในพื้นที่? อ.บ้านบึง? [2023-01-18] พิธีวางพานพุ่มสักการะ เนื่องในวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

  การจัดทำทะเบียนประวัติเพื่อจัดทำหนังสือคนประจำเรือสำหรับแรงงานต่างด้าว (Seabook) 

   ข่าวประชาสัมพันธ์  ประชาสัมพันธ์กรมประมง


  แจ้งประชาสัมพันธ์เจ้าของเรือและแรงงานต่างด้าวทราบ

  ผู้ใดประสงค์จะทำงานบนเรือประมง ให้มาดำเนินการจัดทำทะเบียนประวัติโดยการจัดเก็บลายนิ้วมือ ถ่ายรูปหน้าตรง และตำหนิตามร่างกาย โดยใช้ #รูปถ่าย ณ วันที่มายื่นคำขอคนประจำเรือ เพื่อใช้ในการจัดทำหนังสือคนประจำเรือ (Seabook)

   

  ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การออกหนังสือคนประจำเรือตามกฎหมายว่าด้วยการประมง พ.ศ. 2563

  http://www.ratchakitcha.soc.go.th/.../2563/E/100/T_0006.PDF