ประกาศกรมประมง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

">

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: area_name_active

Filename: local_file/blog2.php

Line Number: 246

 • ประกาศกรมประมง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

 • [2022-06-17] ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยมาตรการทางบริหารในการป้องกันเจ้าหน้าที่ของรัฐมิให้เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ พ.ศ.2558 [2022-06-17] ขอเรียนเชิญสั่งจองเช่าบูชาพระพุทธรูปปางขอฝนประทับยืน(พระปางคันธารราษฎร์) [2022-05-26] โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ณ อบต.หนองหงษ์ อ.พานทอง จ.ชลบุรี [2022-05-23] เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (18/05/2565) [2022-05-23] เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (10/05/2565) [2022-05-23] เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (18/04/2565) [2022-05-23] เรื่อง เพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน (18/04/2565) [2022-05-23] เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (18/04/2565) [2022-05-23] เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (25/04/2565) [2022-05-23] เรื่อง เพิกถอนชื่่อผู้ทิ้งงาน (18/04/2565)

  ประกาศกรมประมง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ 

   ข่าวประชาสัมพันธ์  รับสมัครงาน


  รับสมัคร พนักงานราชการ
  ตำแหน่ง เจ้าพนักงานประมง (ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งภูเก็ต)
  หน่วยงาน : กรมประมง
  วันที่เริ่ม : วันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564รับสมัคร พนักงานราชการ