หน้าที่ความรับผิดชอบ

หน้าที่ความรับผิดชอบ 


หน้าที่ความรับผิดชอบ
หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเกาะช้าง (ตราด)
        1) ปฏิบัติงานควบคุม ป้องกัน ปราบปราม จับกุม ผู้กระทำผิดกฎหมาย ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนประมงในท้องถิ่น ให้ความช่วยเหลือชาวประมงและผู้ประสบภัย รวมถึงบูรณาการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
        2) รวบรวม รายงานผลการปฏิบัติงาน ปัญหาอุปสรรค พร้อมข้อเสนอแนะต่อศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลระยอง

        3) มีพื้นที่จับสัตว์น้ำทั้งทะเลชายฝั่ง และทะเลนอกชายฝั่งที่รับผิดชอบ มีความยาวรวม 110 ไมล์ทะเล หรือ 117 กิโลเมตร ซึ่งได้แก่

             1. อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
             2. อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด
             3. อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด
             4. อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
             5. อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด
             6. อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด
             7. อำเภอเกาะกูด จังหวัดตราด

ข้อมูล ณ 8 ตุลาคม 2563