รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.1)ประจำปีงบประมาณ2565

รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.1)ประจำปีงบประมาณ2565 


รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำปีงบประมาณ 2565

หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเกาะช้าง (ตราด)

1. ตุลาคม 2564

2. พฤศจิกายน 2564

3. ธันวาคม 2564

4. มกราคม 2565

5. กุมภาพันธ์ 2565

6. มีนาคม 2565

7. เมษายน 2565

8. พฤษภาคม 2565

9. มิถุนายน 2565

10. กรกฎาคม 2565

11. สิงหาคม 2565

12. กันยายน 2565