รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.1)ประจำปีงบประมาณ2566

รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.1)ประจำปีงบประมาณ2566  


รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำปีงบประมาณ 2566

หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเกาะช้าง (ตราด)

1.ตุลาคม 2565

2.พฤศจิกายน 2565

3.ธันวาคม 2565