บุคลากร หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเกาะช้าง (ตราด)
(ว่าง)

หัวหน้าหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเกาะช้าง (ตราด)
(เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน)
    


นายพรชัย พอกพูล

เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน
(ข้าราชการ)
    
นายเบญจวัฒน์ บุญร่วม

เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน
(ข้าราชการ)
    


นายพีระ คำจันทร์

นายท้ายเรือกลชายทะเล ส 4
(ลูกจ้างประจำ)
    
นายประจวบ พันธุเดช

นายท้ายเรือกลชายทะเล ส 2
(ลูกจ้างประจำ)
    
นายจักรพงษ์ สุเนตร

นายท้ายเรือกลชายทะเล ชั้น 2
(พนักงานราชการ)
    


นายวิทยา สมสู่

ช่างเครื่องเรือจักรกล
(พนักงานราชการ)
    
นายสุนทร ผุดวรรณา

ช่างเครื่องเรือจักรกล
(พนักงานราชการ)
    
นายมังกร ลาจันทึก

ช่างเครื่องเรือจักรยนต์ ชั้น 1
(พนักงานราชการ)
    


นายเชวง พันธุเดช

สหโภชน์
(พนักงานราชการ)
    


นายภูวดล สิงห์ภู่

เจ้าหน้าที่สื่อสาร
(พนักงานราชการ)
    


นางสาวพนมพร พิมพาคำ

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
(พนักงานราชการ)
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเกาะช้าง (ตราด)

 14/8 หมู่ 1 ตำบลเกาะช้าง อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด 23170    trat.patrol@gmail.com   039-510583 , 039-586151   039-510583   แฟนเพจ