ลงพื้นที่ติดตามการเชื่อมโยงด้านการตลาด ระหว่างกลุ่มผู้เลี้ยงปลาช่อนแม่ลา


[2023-05-18] รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมปร.. [2023-03-13] การรับสมัครบุคคลเข้ารับคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน.. [2023-03-08] ITA สำนักงานประมงจังหวัดสิงห์บุรี.. [2023-03-02] NO GIFT POLICY.. [2023-02-21] วันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day).. [2023-02-21] การเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดประจำจังหวัดสิงห์บุรี.. [2023-02-17] ลงพื้นที่ติดตามการเชื่อมโยงด้านการตลาด ระหว่างกลุ่มผู้เลี้ยงปลาช่อนแม่.. [2023-02-15] วันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day).. [2023-02-02] แจ้งช่องทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) เพื่อการรับส่งข้อมูลข่าวสาร.. [2023-01-23] ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายแบบเบ็ดเสร็จด้านการประมง จังหวัดสิงห์บ.. อ่านทั้งหมด 

ลงพื้นที่ติดตามการเชื่อมโยงด้านการตลาด ระหว่างกลุ่มผู้เลี้ยงปลาช่อนแม่ลา 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค

ส่ง email ทวิต Tweeter ส่ง Line แชร์ Facebook

วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 10.00 น. นายอำพร ศักดิ์เศรษฐ ประมงจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมด้วยนายก้องเกียรติ ปานพรหมมินทร์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง นายธนารักษ์ ปัจฉิม ประมงอำเภอบางระจัน ลงพื้นที่ติดตามการเชื่อมโยงด้านการตลาด ระหว่างกลุ่มผู้เลี้ยงปลาช่อนแม่ลาระบบแปลงใหญ่ ที่ได้รับรองการใช้ตราสัญลักษณ์ Gi ปลาช่อนแม่ลา กับผู้ประกอบการ (ผลิตภัณฑ์ปลาช่อนแม่ลา) ในจังหวัดสิงห์บุรี ส่งเสริมด้านการตลาดเพื่อทำบันทึกข้อตกลงร่วมกับกลุ่มผู้เลี้ยงปลาช่อนแม่ลาระบบแปลงใหญ่ เพื่อพัฒนาการผลิตสินค้าในการจำหน่าย ณ ป.แดน เกษตรฟาร์ม ตำบลแม่ลา อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรีวันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 10.00 น. นายอำพร ศักดิ์เศรษฐ ประมงจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมด้วยนายก้องเกียรติ ปานพรหมมินทร์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง นายธนารักษ์ ปัจฉิม ประมงอำเภอบางระจัน ลงพื้นที่ติดตามการเชื่อมโยงด้านการตลาด ระหว่างกลุ่มผู้เลี้ยงปลาช่อนแม่ลาระบบแปลงใหญ่ ที่ได้รับรองการใช้ตราสัญลักษณ์ Gi ปลาช่อนแม่ลา กับผู้ประกอบการ (ผลิตภัณฑ์ปลาช่อนแม่ลา) ในจังหวัดสิงห์บุรี ส่งเสริมด้านการตลาดเพื่อทำบันทึกข้อตกลงร่วมกับกลุ่มผู้เลี้ยงปลาช่อนแม่ลาระบบแปลงใหญ่ เพื่อพัฒนาการผลิตสินค้าในการจำหน่าย ณ ป.แดน เกษตรฟาร์ม ตำบลแม่ลา อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี