ลงพื้นที่มอบน้ำดื่มให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ ตำบลชีน้ำร้าย อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี พร้อมทั้งให้กำลังใจแก่ผู้ประสบอุทกภัยในครั้งนี้


[2023-03-13] การรับสมัครบุคคลเข้ารับคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน.. [2023-03-08] ITA สำนักงานประมงจังหวัดสิงห์บุรี.. [2023-03-02] NO GIFT POLICY.. [2023-02-21] วันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day).. [2023-02-21] การเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดประจำจังหวัดสิงห์บุรี.. [2023-02-17] ลงพื้นที่ติดตามการเชื่อมโยงด้านการตลาด ระหว่างกลุ่มผู้เลี้ยงปลาช่อนแม่.. [2023-02-15] วันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day).. [2023-02-02] แจ้งช่องทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) เพื่อการรับส่งข้อมูลข่าวสาร.. [2023-01-23] ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายแบบเบ็ดเสร็จด้านการประมง จังหวัดสิงห์บ.. [2023-01-23] ประชุมติดตามแผน-ผลการดำเนินงานของสำนักงานประมงจังหวัดสิงห์บุรี งบประมา.. อ่านทั้งหมด 

ลงพื้นที่มอบน้ำดื่มให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ ตำบลชีน้ำร้าย อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี พร้อมทั้งให้กำลังใจแก่ผู้ประสบอุทกภัยในครั้งนี้ 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค


วันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 นายอำพร ศักดิ์เศรษฐ ประมงจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมด้วย นายเจริญ แสงเพ็ชร หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง,นางศิริพร จีนหมิก ประมงอำเภออินทร์บุรี,นางสาวสุวิมล อนุรักษา หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานประมงจังหวัดสิงห์บุรี ลงพื้นที่มอบน้ำดื่มให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ ตำบลชีน้ำร้าย อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี พร้อมทั้งให้กำลังใจแก่ผู้ประสบอุทกภัยในครั้งนี้วันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 นายอำพร ศักดิ์เศรษฐ ประมงจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมด้วย นายเจริญ แสงเพ็ชร หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง,นางศิริพร จีนหมิก ประมงอำเภออินทร์บุรี,นางสาวสุวิมล อนุรักษา หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานประมงจังหวัดสิงห์บุรี ลงพื้นที่มอบน้ำดื่มให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ ตำบลชีน้ำร้าย อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี พร้อมทั้งให้กำลังใจแก่ผู้ประสบอุทกภัยในครั้งนี้