[2022-05-27] Fisherman Market @ Singburi.. [2022-05-26] Fisherman Shop @ Singburi.. [2022-04-01] วันระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า และวันข.. [2022-02-21] ผลการปฏิบัติงานจับจระเข้ บริเวณบ่อหลา ริมถนนสายสิงห์บุรี-อ่างทอง (สายใ.. [2021-10-14] จับปลาบึกน้ำหนัก 100 กิโล.. [2021-08-19] ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพา.. [2021-08-13] ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (ข้อเ.. [2021-08-04] ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับกา.. [2021-07-22] ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับกา.. [2021-07-08] สำนักงานประมงจังหวัดสิงห์บุรีปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันแ.. อ่านทั้งหมด 

Fisherman Market @ Singburi 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค


วันศุกร์ที 27 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น.

          นายชัยชาญสิทธิ  วิรัชธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมด้วย นายสัมฤทธิ์  กองเงิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี นายสมชาย  ลีล้าน้อย รองผุ้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี
นายอำพร  ศักดิ์เศรษฐ ประมงจังหวัดสิงห์บุรี และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมเปิดร้าน Fisherman Market @ Singburi จากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านพัฒนาบ้านแม่ลา ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสัตว์น้ำทุกวันศุกร์ของสัปดาห์ ณ ตลาดนัดศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรชาวประมงในการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์จากการทำประมงพื้นบ้านของกลุ่มชาวประมงพื้นบ้านทุกจังหวัดในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามนโยบาย ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีนโยบายเร่งด่วน ที่มอบหมายให้กรมประมงดำเนินการช่วยเหลือเกษตรกรชาวประมงในการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์จากการทำประมงพื้นบ้านของกลุ่มชาวประมงพื้นบ้านทุกจังหวัดในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)