[2022-05-27] Fisherman Market @ Singburi.. [2022-05-26] Fisherman Shop @ Singburi.. [2022-04-01] วันระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า และวันข.. [2022-02-21] ผลการปฏิบัติงานจับจระเข้ บริเวณบ่อหลา ริมถนนสายสิงห์บุรี-อ่างทอง (สายใ.. [2021-10-14] จับปลาบึกน้ำหนัก 100 กิโล.. [2021-08-19] ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพา.. [2021-08-13] ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (ข้อเ.. [2021-08-04] ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับกา.. [2021-07-22] ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับกา.. [2021-07-08] สำนักงานประมงจังหวัดสิงห์บุรีปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันแ.. อ่านทั้งหมด 

Fisherman Shop @ Singburi 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค


            วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2565ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีนโยบายเร่งด่วนที่มอบหมายให้กรมประมงดำเนินการช่วยเหลือเกษตรกรชาวประมงในการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์จากการทำประมงพื้นบ้านของกลุ่มชาวประมงพื้นบ้านทุกจังหวัดในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยโครงการดังกล่าว กรมประมงมีกำหนดการเปิดร้าน Fisherman Shop @ Bang Khen ณ กรมประมง (ส่วนกลางบางเขน) และ Fisherman Shop ในระดับภูมิภาคทั่วประเทศ
            สำนักงานประมงจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมเปิดร้าน Fisherman Shop @ Singburi ณ ร้านบัวงาม ตลาดชุมชนวัดตราชู ตำบลบ้านหม้อ อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี และร่วมพิธีเปิดออนไลน์พร้อมกันทั่วประเทศในวันดังกล่าว