มอบปัจจัยการผลิตโครงการศูนย์การเรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.หลัก ,ศพก.เครือข่าย 2560-2563) อำเภอสว่างวีระวงศ์ อำเภอพิบูลมังสาหาร อำเภอสิรินธร และอำเภอโขงเจียม

ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ เข้าร่วมพิธีสรงน้ำพระพุทธรูป/สรงน้ำพระสงฆ์ แล.. [2021-04-09 ] ประมงจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดอุบลรา.. [2021-04-09 ] กิจกรรมเปิดจับปลาหากุ้งใหญ่ ณ หนองแวงยาว บ้านหนองแวง หมู่ที่ 15 ตำบลโด.. [2021-04-09 ] ประมงจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย ประมงอำเภอเขื่องใน ร่วมให้ข้อมูลกับ.. [2021-04-09 ] ะ หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมกิจกรรมเสวนา.. [2021-04-09 ] โครงการ กิจกรรมบริหารจัดการแหล่งประมงเชิงนิเวศ(ECOSYSTEM APPROACH TO F.. [2021-04-09 ] การประชุมชี้แจงประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้การทำการประมงด้วยเครื่องมือแ.. [2021-04-08 ] การเลี้ยงหอยเชอร์รี่ไม่ยากอย่างที่คิด ....!! .. [2021-04-08 ] เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ร่วมกับผู้ใหญ่บ้านสมพรรัตน์ จ.. [2021-04-08 ] ประมงจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุม หารือ และรับทราบข้อมูลโครงการช.. [2021-04-08 ]
อ่านทั้งหมด 

มอบปัจจัยการผลิตโครงการศูนย์การเรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.หลัก ,ศพก.เครือข่าย 2560-2563) อำเภอสว่างวีระวงศ์ อำเภอพิบูลมังสาหาร อำเภอสิรินธร และอำเภอโขงเจียม 

 เผยเเพร่: 2021-04-08  |  อ่าน: 50 ครั้ง

 

วันนี้ (5 มีนาคม 2564) เวลา 08.00 น. นายบัญชา ไกยสิทธิ์ นักวิชาการประมง และนายสันติภาพ กวีกรณ์ นักวิชาการประมง สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับ นางสาวบุญ เลี้ยงทองหุล ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์  นายบัญญัติ ไฝ่จิต ประมงอำเภอพิบูลมังสาหาร นางสาวกานต์รวี รักผลประมงอำเภอสิรินธร ลงพื้นที่มอบปัจจัยการผลิตโครงการศูนย์การเรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.หลัก ,ศพก.เครือข่าย 2560-2563) อำเภอสว่างวีระวงศ์ อำเภอพิบูลมังสาหารอำเภอสิรินธร และอำเภอโขงเจียมโดยได้สนับสนุนปัจจัย ดังนี้
  - ศูนย์ ศพก.หลัก ลูกพันธุ์ปลาดุก จำนวน 300 ตัว กระชังบก 1 กระชัง อาหาร 1 กระสอบ
- ศูนย์ ศพก. เครือข่ายด้านการประมง สนับสนุนศูนย์พันธุ์ปลาตะเพียน จำนวน 1,200 ตัว  และอาหารปลากินพืช จำนวน 1 กระสอบ