ประมงอำเภอเขื่องใน รับผิดชอบงานด้านประมงอำเภอเมืองอุบลราชธานี ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ และกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอเมืองอุบลราชธานี

ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ เข้าร่วมพิธีสรงน้ำพระพุทธรูป/สรงน้ำพระสงฆ์ แล.. [2021-04-09 ] ประมงจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดอุบลรา.. [2021-04-09 ] กิจกรรมเปิดจับปลาหากุ้งใหญ่ ณ หนองแวงยาว บ้านหนองแวง หมู่ที่ 15 ตำบลโด.. [2021-04-09 ] ประมงจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย ประมงอำเภอเขื่องใน ร่วมให้ข้อมูลกับ.. [2021-04-09 ] ะ หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมกิจกรรมเสวนา.. [2021-04-09 ] โครงการ กิจกรรมบริหารจัดการแหล่งประมงเชิงนิเวศ(ECOSYSTEM APPROACH TO F.. [2021-04-09 ] การประชุมชี้แจงประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้การทำการประมงด้วยเครื่องมือแ.. [2021-04-08 ] การเลี้ยงหอยเชอร์รี่ไม่ยากอย่างที่คิด ....!! .. [2021-04-08 ] เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ร่วมกับผู้ใหญ่บ้านสมพรรัตน์ จ.. [2021-04-08 ] ประมงจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุม หารือ และรับทราบข้อมูลโครงการช.. [2021-04-08 ]
อ่านทั้งหมด 

ประมงอำเภอเขื่องใน รับผิดชอบงานด้านประมงอำเภอเมืองอุบลราชธานี ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ และกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอเมืองอุบลราชธานี 

 เผยเเพร่: 2021-04-08  |  อ่าน: 41 ครั้ง

 

วันที่ 5 มีนาคม 2564 นายวิทยา โกษาผล ประมงอำเภอเขื่องใน รับผิดชอบงานด้านประมงอำเภอเมืองอุบลราชธานี ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ และกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอเมืองอุบลราชธานี นำข้อราชการด้านประมงแจ้งในที่ประชุมทราบ ดังนี้ 1. รายงานผลการออกใบอนุญาตเลี้ยงปลากระชังในแม่น้ำมูล  2.การสำรวจข้อมูลลูกพันธุ์สัตว์น้ำและรายได้หนี้สิน. 3.การสำรวจผลการทำการประมงน้ำจืดจากแหล่งน้ำธรรมชาติ. 4.ประชาสัมพันธ์การเลี้ยงสัตว์น้ำช่วงฤดูแล้ง 5.การประชาสัมพันธ์กฎหมายประมง ตาม พรก การประมง 2558   6.การสำรวจข้อมูลลอบพับได้. และ 7.การติดตามและรายงานผลผลิตกุ้งก้ามกราม คก สร้างรายได้จากอาชีพประมงในแหล่งน้ำชุมชนค