การมอบปัจจัยการผลิตโครงการศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรกร ศพก.เครือข่ายด้านการประมง (รายเก่า ปี 2560  - 2563) ในพื้นที่ อำเภอกุดข้าวปุ้น อำเภอโพธิ์ไทร อำเภอเขมราฐ อำเภอนาตาบ

ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ เข้าร่วมพิธีสรงน้ำพระพุทธรูป/สรงน้ำพระสงฆ์ แล.. [2021-04-09 ] ประมงจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดอุบลรา.. [2021-04-09 ] กิจกรรมเปิดจับปลาหากุ้งใหญ่ ณ หนองแวงยาว บ้านหนองแวง หมู่ที่ 15 ตำบลโด.. [2021-04-09 ] ประมงจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย ประมงอำเภอเขื่องใน ร่วมให้ข้อมูลกับ.. [2021-04-09 ] ะ หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมกิจกรรมเสวนา.. [2021-04-09 ] โครงการ กิจกรรมบริหารจัดการแหล่งประมงเชิงนิเวศ(ECOSYSTEM APPROACH TO F.. [2021-04-09 ] การประชุมชี้แจงประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้การทำการประมงด้วยเครื่องมือแ.. [2021-04-08 ] การเลี้ยงหอยเชอร์รี่ไม่ยากอย่างที่คิด ....!! .. [2021-04-08 ] เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ร่วมกับผู้ใหญ่บ้านสมพรรัตน์ จ.. [2021-04-08 ] ประมงจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุม หารือ และรับทราบข้อมูลโครงการช.. [2021-04-08 ]
อ่านทั้งหมด 

การมอบปัจจัยการผลิตโครงการศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรกร ศพก.เครือข่ายด้านการประมง (รายเก่า ปี 2560  - 2563) ในพื้นที่ อำเภอกุดข้าวปุ้น อำเภอโพธิ์ไทร อำเภอเขมราฐ อำเภอนาตาบ 

 เผยเเพร่: 2021-04-08  |  อ่าน: 45 ครั้ง

 

วันนี้  (5 มีนาคม 2564) นางสาวศิริรัตน์ อุทัยวัฒน์ เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน พร้อมด้วย ว่าที่ ร.ต.วุฒิชาติ เชื้อชม เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน ดำเนินงานตามโครงการศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรกร ศพก.เครือข่ายด้านการประมง (รายเก่า ปี 2560  - 2563) ดังนี้
(usamaru)เวลา 08.00 น.และเวลา 10.00 น. ร่วมกับ นางสาวปวริศา บุตรนามท้าว ประมงอำเภอโพธิ์ มอบปัจจัยการผลิต ได้แก่ ลูกพันธุ์ปลาดุกรัสเซีย จำนวน 300 ตัว กระบก 1 ใบ อาหารปลาดุกเม็ดเล็ก จำนวน 1 กระสอบ แก่ศพก.หลักประจำอำเภอ จำนวน 1 ราย และมอบลูกพันธุ์ปลาตะเพียน จำนวน 1,200 ตัว/ราย อาหารปลากินพืช จำนวน 1 กระสอบ/ราย ให้แก่ศูนย์ฯ ศพก.เครือข่ายด้านการประมง (รายเก่า) ปี 2560- 2563 จำนวน 6 ราย ในพื้นที่อำเภอกุดข้าวปุ้น และอำเภอโพธิ์ไทร ซึ่งการมอบปัจจัยครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายอำเภอกุดข้าวปุ้น และนายอำเภอโพธิ์ เป็นผู้ส่งมอบ
(fish)เวลา 11.00 น.และ 12.00 น. ร่วมกับนายภราดร เอียดแก้ว ประมงอำเภอเขมราฐ  มอบปัจจัยการผลิต ได้แก่ ลูกพันธุ์ปลาดุกรัสเซีย จำนวน 300 ตัว กระบก 1 ใบ อาหารปลาดุกเม็ดเล็ก จำนวน 1 กระสอบ แก่ศพก.หลักประจำอำเภอ จำนวน 1 ราย และมอบลูกพันธุ์ปลาตะเพียน จำนวน 1,200 ตัว/ราย อาหารปลากินพืช จำนวน 1 กระสอบ/ราย ให้แก่ศูนย์ฯ ศพก.เครือข่ายด้านการประมง (รายเก่า) ปี 2560- 2563 จำนวน 6 ราย ในพื้นที่อำเภอนาตาล และอำเภอเขมราฐ