ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์  ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี มอบปัจจัยการผลิตโครงการศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ เข้าร่วมพิธีสรงน้ำพระพุทธรูป/สรงน้ำพระสงฆ์ แล.. [2021-04-09 ] ประมงจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดอุบลรา.. [2021-04-09 ] กิจกรรมเปิดจับปลาหากุ้งใหญ่ ณ หนองแวงยาว บ้านหนองแวง หมู่ที่ 15 ตำบลโด.. [2021-04-09 ] ประมงจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย ประมงอำเภอเขื่องใน ร่วมให้ข้อมูลกับ.. [2021-04-09 ] ะ หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมกิจกรรมเสวนา.. [2021-04-09 ] โครงการ กิจกรรมบริหารจัดการแหล่งประมงเชิงนิเวศ(ECOSYSTEM APPROACH TO F.. [2021-04-09 ] การประชุมชี้แจงประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้การทำการประมงด้วยเครื่องมือแ.. [2021-04-08 ] การเลี้ยงหอยเชอร์รี่ไม่ยากอย่างที่คิด ....!! .. [2021-04-08 ] เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ร่วมกับผู้ใหญ่บ้านสมพรรัตน์ จ.. [2021-04-08 ] ประมงจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุม หารือ และรับทราบข้อมูลโครงการช.. [2021-04-08 ]
อ่านทั้งหมด 

ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์  ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี มอบปัจจัยการผลิตโครงการศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร  

 เผยเเพร่: 2021-04-08  |  อ่าน: 45 ครั้ง

 

     วันที่ 5 มีนาคม 2564 นางสาวบุญเลี้ยง ทองหุล ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์  ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี มอบปัจจัยการผลิตโครงการศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร แก่ศูนย์ศพก.หลัก และศพก.เครือข่ายด้านการประมง จำนวน 7 แห่ง
     ซึ่งในวันนี้ได้รับเกียรติจากนายธนัท ชายทวีป นายอำเภอสว่างวีระวงศ์ มอบปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกรศูนย์ศพก.  
   ปัจจัยการผลิตที่นำมามอบให้มีดังนี้
   1.ศพก.หลัก จำนวน 1 แห่ง ได้รับกระชังบก จำนวน 1 ใบ ลูกพันธุ์ปลาดุก จำนวน 300 ตัว อาหารปลาดุกเม็ดเล็ก จำนวน 1 กระสอบ 
   2.ศพก.เครือข่ายด้านการประมง จำนวน 6 แห่ง ได้รับลูกพันธุ์ปลาตะเพียนขาว จำนวน 1,200  ตัว/แห่ง อาหารปลากินพืช จำนวน 1 กระสอบ