ประมงอำเภอโพธิ์ทำการสำรวจตลาดสินค้าสัตว์น้ำจากการเพาะเลี้ยง ประจำเดือนมีนาคม 2564  ณ ตลาดสดเทศบาล   ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี

ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ เข้าร่วมพิธีสรงน้ำพระพุทธรูป/สรงน้ำพระสงฆ์ แล.. [2021-04-09 ] ประมงจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดอุบลรา.. [2021-04-09 ] กิจกรรมเปิดจับปลาหากุ้งใหญ่ ณ หนองแวงยาว บ้านหนองแวง หมู่ที่ 15 ตำบลโด.. [2021-04-09 ] ประมงจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย ประมงอำเภอเขื่องใน ร่วมให้ข้อมูลกับ.. [2021-04-09 ] ะ หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมกิจกรรมเสวนา.. [2021-04-09 ] โครงการ กิจกรรมบริหารจัดการแหล่งประมงเชิงนิเวศ(ECOSYSTEM APPROACH TO F.. [2021-04-09 ] การประชุมชี้แจงประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้การทำการประมงด้วยเครื่องมือแ.. [2021-04-08 ] การเลี้ยงหอยเชอร์รี่ไม่ยากอย่างที่คิด ....!! .. [2021-04-08 ] เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ร่วมกับผู้ใหญ่บ้านสมพรรัตน์ จ.. [2021-04-08 ] ประมงจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุม หารือ และรับทราบข้อมูลโครงการช.. [2021-04-08 ]
อ่านทั้งหมด 

ประมงอำเภอโพธิ์ทำการสำรวจตลาดสินค้าสัตว์น้ำจากการเพาะเลี้ยง ประจำเดือนมีนาคม 2564  ณ ตลาดสดเทศบาล   ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี 

 เผยเเพร่: 2021-04-08  |  อ่าน: 53 ครั้ง

 

วันที่ 4 มีนาคม 2564
 น.ส.ปวริศา  บุตรนามท้าว
ประมงอำเภอโพธิ์ทำการสำรวจตลาดสินค้าสัตว์น้ำจากการเพาะเลี้ยง ประจำเดือนมีนาคม 2564  ณ ตลาดสดเทศบาล  
ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี พบว่ามีพ่อค้าแม่ค้านำสินค้าสัตว์น้ำมาจำหน่าย 3 ราย โดยกำหนดราคาสัตว์น้ำแต่ละชนิดดังนี้
1. ปลานิลสด ราคา กก.ละ 90 บาท
2. ปลาดุกราคา กก.ละ 70 บาท
3.ปลาหมอ ราคา กก.ละ 100 บาท
 ซึ่งปลาทั้ง 3 ชนิดเป็นสัตว์น้ำที่มีแหล่งผลิตมาจากจังหวัดอุบลราชธานี
 จากสถานะการณ์ โควิด ผู้ค้าสัตว์น้ำแจ้งว่า ยอดขายเดือนนี้ลดลง