การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างประมงอำเภอนาจะหลวย เรื่อง การปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และการใช้ระบบงาน Fisheries Map

ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ เข้าร่วมพิธีสรงน้ำพระพุทธรูป/สรงน้ำพระสงฆ์ แล.. [2021-04-09 ] ประมงจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดอุบลรา.. [2021-04-09 ] กิจกรรมเปิดจับปลาหากุ้งใหญ่ ณ หนองแวงยาว บ้านหนองแวง หมู่ที่ 15 ตำบลโด.. [2021-04-09 ] ประมงจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย ประมงอำเภอเขื่องใน ร่วมให้ข้อมูลกับ.. [2021-04-09 ] ะ หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมกิจกรรมเสวนา.. [2021-04-09 ] โครงการ กิจกรรมบริหารจัดการแหล่งประมงเชิงนิเวศ(ECOSYSTEM APPROACH TO F.. [2021-04-09 ] การประชุมชี้แจงประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้การทำการประมงด้วยเครื่องมือแ.. [2021-04-08 ] การเลี้ยงหอยเชอร์รี่ไม่ยากอย่างที่คิด ....!! .. [2021-04-08 ] เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ร่วมกับผู้ใหญ่บ้านสมพรรัตน์ จ.. [2021-04-08 ] ประมงจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุม หารือ และรับทราบข้อมูลโครงการช.. [2021-04-08 ]
อ่านทั้งหมด 

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างประมงอำเภอนาจะหลวย เรื่อง การปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และการใช้ระบบงาน Fisheries Map 

 เผยเเพร่: 2021-04-08  |  อ่าน: 34 ครั้ง

 

วันนี้ (4 มีนาคม 2564) เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมชีพการประมง แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างประมงอำเภอนาจะหลวย เรื่อง การปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และการใช้ระบบงาน Fisheries Map