การลงพื้นที่มอบปัจจัยการผลิตโครงการศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี

ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ เข้าร่วมพิธีสรงน้ำพระพุทธรูป/สรงน้ำพระสงฆ์ แล.. [2021-04-09 ] ประมงจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดอุบลรา.. [2021-04-09 ] กิจกรรมเปิดจับปลาหากุ้งใหญ่ ณ หนองแวงยาว บ้านหนองแวง หมู่ที่ 15 ตำบลโด.. [2021-04-09 ] ประมงจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย ประมงอำเภอเขื่องใน ร่วมให้ข้อมูลกับ.. [2021-04-09 ] ะ หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมกิจกรรมเสวนา.. [2021-04-09 ] โครงการ กิจกรรมบริหารจัดการแหล่งประมงเชิงนิเวศ(ECOSYSTEM APPROACH TO F.. [2021-04-09 ] การประชุมชี้แจงประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้การทำการประมงด้วยเครื่องมือแ.. [2021-04-08 ] การเลี้ยงหอยเชอร์รี่ไม่ยากอย่างที่คิด ....!! .. [2021-04-08 ] เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ร่วมกับผู้ใหญ่บ้านสมพรรัตน์ จ.. [2021-04-08 ] ประมงจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุม หารือ และรับทราบข้อมูลโครงการช.. [2021-04-08 ]
อ่านทั้งหมด 

การลงพื้นที่มอบปัจจัยการผลิตโครงการศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี 

 เผยเเพร่: 2021-04-08  |  อ่าน: 44 ครั้ง

 

วันนี้ (4 มีนาคม 2564) นางสาวศิริรัตน์ อุทัยวัฒน์ เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน พร้อมด้วยว่าที่ ร.ต.วุฒิชาติ เชื้อชม เจ้าพนักงานประมง ดำเนินงานตามโครงการศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร มอบปัจจัยการผลิต ได้แก่ ลูกพันธุ์ปลาดุก จำนวน 300 ตัว อาหารปลาดุกเม็ดเล็ก จำนวน 1 กระสอบ กระชังบก จำนวน 1 ใบ ให้แก่ศพก.หลัก ประจำอำเภอ และมอบลูกพันธุ์ปลาตะเพียนขาว จำนวน 1,200  ตัว อาหารปลากินพืช จำนวน 1 กระสอบ แก่ศพก.เครือข่ายด้านการประมง (รายเก่า ปี 2560 - 2563 ) ในพื้นที่อำเภอวารินชำราบ อำเภอสำโรง อำเภอบุณฑริก และอำเภอนาจะหลวย โดยมีนายประจักษ์ แสนภักดี ประมงอำเภอวารินชำราบ และนายสาธิต ภูมิคำ ประมงอำเภอนาจะหลวย ร่วมด้วย