ประมงอำเภอศรีเมืองใหม่ เข้าร่วมประชุมประจำเดือน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ ผู้ช่วยฯ สารวัตร ครั้งที่ 3/2564 ณ หอประชุมอำเภอศรีเมืองใหม่ ที่ว่าการอำเภอศรีเมืองใหม่

ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ เข้าร่วมพิธีสรงน้ำพระพุทธรูป/สรงน้ำพระสงฆ์ แล.. [2021-04-09 ] ประมงจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดอุบลรา.. [2021-04-09 ] กิจกรรมเปิดจับปลาหากุ้งใหญ่ ณ หนองแวงยาว บ้านหนองแวง หมู่ที่ 15 ตำบลโด.. [2021-04-09 ] ประมงจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย ประมงอำเภอเขื่องใน ร่วมให้ข้อมูลกับ.. [2021-04-09 ] ะ หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมกิจกรรมเสวนา.. [2021-04-09 ] โครงการ กิจกรรมบริหารจัดการแหล่งประมงเชิงนิเวศ(ECOSYSTEM APPROACH TO F.. [2021-04-09 ] การประชุมชี้แจงประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้การทำการประมงด้วยเครื่องมือแ.. [2021-04-08 ] การเลี้ยงหอยเชอร์รี่ไม่ยากอย่างที่คิด ....!! .. [2021-04-08 ] เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ร่วมกับผู้ใหญ่บ้านสมพรรัตน์ จ.. [2021-04-08 ] ประมงจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุม หารือ และรับทราบข้อมูลโครงการช.. [2021-04-08 ]
อ่านทั้งหมด 

ประมงอำเภอศรีเมืองใหม่ เข้าร่วมประชุมประจำเดือน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ ผู้ช่วยฯ สารวัตร ครั้งที่ 3/2564 ณ หอประชุมอำเภอศรีเมืองใหม่ ที่ว่าการอำเภอศรีเมืองใหม่  

 เผยเเพร่: 2021-04-08  |  อ่าน: 33 ครั้ง

 

วันที่ 3 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 น. นายศุภวัฒน์ เที่ยงผดุง ประมงอำเภอศรีเมืองใหม่ เข้าร่วมประชุมประจำเดือน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ ผู้ช่วยฯ สารวัตร ครั้งที่ 3/2564 ณ หอประชุมอำเภอศรีเมืองใหม่ ที่ว่าการอำเภอศรีเมืองใหม่ โดยมีนายสรชาย ครองยุทธ นายอำเภอศรีเมืองใหม่ เป็นประธาน
    ในการนี้ประมงอำเภอศรีเมืองใหม่ ได้ประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้านการประมงให้ที่ประชุมได้ทราบ ดังนี้
     1. คิดจะเลี้ยงจระเข้ต้องทำอย่างไร
     2. แนวทางการปฎิบัติ การเลี้ยงสัตว์น้ำในช่วงฤดูแล้ง
     3. พระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558 มาตรา 63
      - เรื่องการติดตั้ง วาง หรือสร้างเครื่องมืที่เป็นตาข่าย (การวางข่ายขวางกั้นตลอดทั้งลำน้ำ)
      - เรื่อง การห้ามใช้เครื่องมืออวนหรือข่ายประกอบกับเครื่องมือกระทุ้งน้ำ