เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานีพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ  พระบาทสมเด็จพระบรมชนากธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมมนาถบพิตร พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย

ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ เข้าร่วมพิธีสรงน้ำพระพุทธรูป/สรงน้ำพระสงฆ์ แล.. [2021-04-09 ] ประมงจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดอุบลรา.. [2021-04-09 ] กิจกรรมเปิดจับปลาหากุ้งใหญ่ ณ หนองแวงยาว บ้านหนองแวง หมู่ที่ 15 ตำบลโด.. [2021-04-09 ] ประมงจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย ประมงอำเภอเขื่องใน ร่วมให้ข้อมูลกับ.. [2021-04-09 ] ะ หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมกิจกรรมเสวนา.. [2021-04-09 ] โครงการ กิจกรรมบริหารจัดการแหล่งประมงเชิงนิเวศ(ECOSYSTEM APPROACH TO F.. [2021-04-09 ] การประชุมชี้แจงประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้การทำการประมงด้วยเครื่องมือแ.. [2021-04-08 ] การเลี้ยงหอยเชอร์รี่ไม่ยากอย่างที่คิด ....!! .. [2021-04-08 ] เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ร่วมกับผู้ใหญ่บ้านสมพรรัตน์ จ.. [2021-04-08 ] ประมงจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุม หารือ และรับทราบข้อมูลโครงการช.. [2021-04-08 ]
อ่านทั้งหมด 

เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานีพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ  พระบาทสมเด็จพระบรมชนากธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมมนาถบพิตร พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย 

 เผยเเพร่: 2021-04-08  |  อ่าน: 50 ครั้ง

 

วันที่ 2 มีนาคม 2564  เวลา 08.00 น.  นายประชุม ดวนใหญ่ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพประมง นำคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ  พระบาทสมเด็จพระบรมชนากธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมมนาถบพิตร พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี