เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานีลงพื้นที่ติดตามให้คำแนะนำเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดองค์รูัด้านการประมงจากศพก.เครือข่ายอำเภอเเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ เข้าร่วมพิธีสรงน้ำพระพุทธรูป/สรงน้ำพระสงฆ์ แล.. [2021-04-09 ] ประมงจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดอุบลรา.. [2021-04-09 ] กิจกรรมเปิดจับปลาหากุ้งใหญ่ ณ หนองแวงยาว บ้านหนองแวง หมู่ที่ 15 ตำบลโด.. [2021-04-09 ] ประมงจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย ประมงอำเภอเขื่องใน ร่วมให้ข้อมูลกับ.. [2021-04-09 ] ะ หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมกิจกรรมเสวนา.. [2021-04-09 ] โครงการ กิจกรรมบริหารจัดการแหล่งประมงเชิงนิเวศ(ECOSYSTEM APPROACH TO F.. [2021-04-09 ] การประชุมชี้แจงประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้การทำการประมงด้วยเครื่องมือแ.. [2021-04-08 ] การเลี้ยงหอยเชอร์รี่ไม่ยากอย่างที่คิด ....!! .. [2021-04-08 ] เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ร่วมกับผู้ใหญ่บ้านสมพรรัตน์ จ.. [2021-04-08 ] ประมงจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุม หารือ และรับทราบข้อมูลโครงการช.. [2021-04-08 ]
อ่านทั้งหมด 

เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานีลงพื้นที่ติดตามให้คำแนะนำเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดองค์รูัด้านการประมงจากศพก.เครือข่ายอำเภอเเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 

 เผยเเพร่: 2021-04-08  |  อ่าน: 38 ครั้ง

 

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14.00 น. นายประชุม ดวนใหญ่ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง และว่าที่ร้อยตรี วุฒิชาติ เชื้อชม ติดตามให้คำแนะนำเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดองค์รูัด้านการประมงจากศพก.เครือข่ายนายสุทิม มูลนาม  โดยร่วมติดตั้งทดสอบระบบชุดเพาะฟักเคลื่อนที่  ณ บ้านนายประเสริฐ สายโสมหมู่ที่2 ตำบลท่าโพํธิ์ศรี อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี