เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานีออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ บริการประชาชน ณ โรงเรียนอนุบาลบ้านขุมคำ ตำบลนาโพธิ์ อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี

ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ เข้าร่วมพิธีสรงน้ำพระพุทธรูป/สรงน้ำพระสงฆ์ แล.. [2021-04-09 ] ประมงจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดอุบลรา.. [2021-04-09 ] กิจกรรมเปิดจับปลาหากุ้งใหญ่ ณ หนองแวงยาว บ้านหนองแวง หมู่ที่ 15 ตำบลโด.. [2021-04-09 ] ประมงจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย ประมงอำเภอเขื่องใน ร่วมให้ข้อมูลกับ.. [2021-04-09 ] ะ หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมกิจกรรมเสวนา.. [2021-04-09 ] โครงการ กิจกรรมบริหารจัดการแหล่งประมงเชิงนิเวศ(ECOSYSTEM APPROACH TO F.. [2021-04-09 ] การประชุมชี้แจงประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้การทำการประมงด้วยเครื่องมือแ.. [2021-04-08 ] การเลี้ยงหอยเชอร์รี่ไม่ยากอย่างที่คิด ....!! .. [2021-04-08 ] เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ร่วมกับผู้ใหญ่บ้านสมพรรัตน์ จ.. [2021-04-08 ] ประมงจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุม หารือ และรับทราบข้อมูลโครงการช.. [2021-04-08 ]
อ่านทั้งหมด 

เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานีออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ บริการประชาชน ณ โรงเรียนอนุบาลบ้านขุมคำ ตำบลนาโพธิ์ อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี  

 เผยเเพร่: 2021-04-08  |  อ่าน: 47 ครั้ง

 

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. นายศุภกิตติ์ ใสกระจ่าง ประมงจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้นายประชุม ดวนใหญ่ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง พร้อมด้วย นายสาธิต ภูมิคำ ประมงอำเภอนาจะหลวย ปฏิบัติงานด้านประมงอำเภอบุณฑริก และว่าที่ร้อยตรี วุฒิชาติ เชื้อชม  ออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ บริการประชาชน ณ โรงเรียนอนุบาลบ้านขุมคำ ตำบลนาโพธิ์ อำเภอบุณฑริก พร้อมทั้งให้คำปรึกษา แนะนำการเลี้ยงสัตว์น้ำ แจกเอกสาร และให้คำปรึกษาการขึ้นทะเบียนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และมอบพันธุ์ปลาน้ำจืด ให้กับผู้นำหมู่บ้าน เพื่อนำไปปล่อยในแหล่งน้ำสาธารณะ จำนวน 15,000 ตัว โดยมีนายเกริกชัย ผ่องแผ้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี