การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสำหรับประกาศกำหนดที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำแม่น้ำชี บริเวณหน้าวัดคงคาวาสสิตาราม(วัดธาตุน้อย)  ณ บริเวณวัดธาตุน้อย ต.ธาตุน้อย อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี

ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ เข้าร่วมพิธีสรงน้ำพระพุทธรูป/สรงน้ำพระสงฆ์ แล.. [2021-04-09 ] ประมงจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดอุบลรา.. [2021-04-09 ] กิจกรรมเปิดจับปลาหากุ้งใหญ่ ณ หนองแวงยาว บ้านหนองแวง หมู่ที่ 15 ตำบลโด.. [2021-04-09 ] ประมงจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย ประมงอำเภอเขื่องใน ร่วมให้ข้อมูลกับ.. [2021-04-09 ] ะ หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมกิจกรรมเสวนา.. [2021-04-09 ] โครงการ กิจกรรมบริหารจัดการแหล่งประมงเชิงนิเวศ(ECOSYSTEM APPROACH TO F.. [2021-04-09 ] การประชุมชี้แจงประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้การทำการประมงด้วยเครื่องมือแ.. [2021-04-08 ] การเลี้ยงหอยเชอร์รี่ไม่ยากอย่างที่คิด ....!! .. [2021-04-08 ] เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ร่วมกับผู้ใหญ่บ้านสมพรรัตน์ จ.. [2021-04-08 ] ประมงจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุม หารือ และรับทราบข้อมูลโครงการช.. [2021-04-08 ]
อ่านทั้งหมด 

การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสำหรับประกาศกำหนดที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำแม่น้ำชี บริเวณหน้าวัดคงคาวาสสิตาราม(วัดธาตุน้อย)  ณ บริเวณวัดธาตุน้อย ต.ธาตุน้อย อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี 

 เผยเเพร่: 2021-04-08  |  อ่าน: 59 ครั้ง

 

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 น. นางสาวนัยวะรัตน์ ศุภสร ปลัดอำเภอเขื่องใน โดยได้รับมอบหมายจากนายอำเภอเขื่องใน ให้เป็นประธานเปิดและดำเนินการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสำหรับประกาศกำหนดที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำแม่น้ำชี บริเวณหน้าวัดคงคาวาสสิตาราม(วัดธาตุน้อย)  ณ บริเวณวัดธาตุน้อย ต.ธาตุน้อย อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี โดยมีนายวิทยา โกษาผล ประมงอำเภอเขื่องใน รายงานที่มาของการประชุมฯ นำเสนอแผนที่แนวเขตฯ ในการนี้มีท่าน นายก อบต.ธาตุน้อย, ผอ.โรงเรียนธาตุน้อย, ผอ รพ.สต.ธาตุน้อย, หน.ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 เขื่อนธาตุน้อย,กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องที่ ม.1,2,6,7,8,10 ตำบลธาตุน้อย และประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็น สอบถามข้อมูลด้านการทำการประมง และกฎหมายประมงที่เกียว มีผู้ร่วมประชุมทั้งหมด 80 คน  โดยมติในที่ประชุมรับทราบข้อกฎหมายด้านการประมง ตาม พรก การประมง พ.ศ.2558 และรับรองแผนที่แนวเขตที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำฯ เพื่อนำเข้าที่ประชุมคระกรรมการประมงประจำจังหวัดอุบลราชธานีในลำดับต่อไป