การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ในเขตพื้นที่ที่จะประกาศกำหนดเขตพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำ ตาม พ.ร.ก.การประมง พ.ศ.๒๕๕๘ แหล่งน้ำลำโดมน้อย เขตเทศบาลตำบลบุณฑริก อำเภอบุณฑริก

ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ เข้าร่วมพิธีสรงน้ำพระพุทธรูป/สรงน้ำพระสงฆ์ แล.. [2021-04-09 ] ประมงจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดอุบลรา.. [2021-04-09 ] กิจกรรมเปิดจับปลาหากุ้งใหญ่ ณ หนองแวงยาว บ้านหนองแวง หมู่ที่ 15 ตำบลโด.. [2021-04-09 ] ประมงจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย ประมงอำเภอเขื่องใน ร่วมให้ข้อมูลกับ.. [2021-04-09 ] ะ หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมกิจกรรมเสวนา.. [2021-04-09 ] โครงการ กิจกรรมบริหารจัดการแหล่งประมงเชิงนิเวศ(ECOSYSTEM APPROACH TO F.. [2021-04-09 ] การประชุมชี้แจงประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้การทำการประมงด้วยเครื่องมือแ.. [2021-04-08 ] การเลี้ยงหอยเชอร์รี่ไม่ยากอย่างที่คิด ....!! .. [2021-04-08 ] เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ร่วมกับผู้ใหญ่บ้านสมพรรัตน์ จ.. [2021-04-08 ] ประมงจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุม หารือ และรับทราบข้อมูลโครงการช.. [2021-04-08 ]
อ่านทั้งหมด 

การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ในเขตพื้นที่ที่จะประกาศกำหนดเขตพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำ ตาม พ.ร.ก.การประมง พ.ศ.๒๕๕๘ แหล่งน้ำลำโดมน้อย เขตเทศบาลตำบลบุณฑริก อำเภอบุณฑริก 

 เผยเเพร่: 2021-04-08  |  อ่าน: 40 ครั้ง

 

วันที่ ๒๓ กพ.๖๔ นายสาธิต ภูมิคำ ประมงอำเภอนาจะหลวย รับผิดชอบงานด้านการประมงอำเภอบุณฑริก พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี และเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนสิรินธร เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ในเขตพื้นที่ที่จะประกาศกำหนดเขตพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำ ตาม พ.ร.ก.การประมง พ.ศ.๒๕๕๘ แหล่งน้ำลำโดมน้อย เขตเทศบาลตำบลบุณฑริก อำเภอบุณฑริก  ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ดำเนินการประกาศเป็นเขตพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำ ตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.๒๕๕๘ และนำเสนอต่อสำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อดำเนินการตามระเบียบขั้นตอนที่เกี่ยวข้องต่อไป