ประมงอำเภอเขื่องในเข้าร่วมการประชมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนสำหรับประกาศกำหนดให้ที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำ บริเวณแม่น้ำชีวัดแก้งโพธิ์ ตาม พรก. 2558 ณ วัดแก้งโพธิ์ ต.ค้อทอง อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี

ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ เข้าร่วมพิธีสรงน้ำพระพุทธรูป/สรงน้ำพระสงฆ์ แล.. [2021-04-09 ] ประมงจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดอุบลรา.. [2021-04-09 ] กิจกรรมเปิดจับปลาหากุ้งใหญ่ ณ หนองแวงยาว บ้านหนองแวง หมู่ที่ 15 ตำบลโด.. [2021-04-09 ] ประมงจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย ประมงอำเภอเขื่องใน ร่วมให้ข้อมูลกับ.. [2021-04-09 ] ะ หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมกิจกรรมเสวนา.. [2021-04-09 ] โครงการ กิจกรรมบริหารจัดการแหล่งประมงเชิงนิเวศ(ECOSYSTEM APPROACH TO F.. [2021-04-09 ] การประชุมชี้แจงประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้การทำการประมงด้วยเครื่องมือแ.. [2021-04-08 ] การเลี้ยงหอยเชอร์รี่ไม่ยากอย่างที่คิด ....!! .. [2021-04-08 ] เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ร่วมกับผู้ใหญ่บ้านสมพรรัตน์ จ.. [2021-04-08 ] ประมงจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุม หารือ และรับทราบข้อมูลโครงการช.. [2021-04-08 ]
อ่านทั้งหมด 

ประมงอำเภอเขื่องในเข้าร่วมการประชมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนสำหรับประกาศกำหนดให้ที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำ บริเวณแม่น้ำชีวัดแก้งโพธิ์ ตาม พรก. 2558 ณ วัดแก้งโพธิ์ ต.ค้อทอง อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี 

 เผยเเพร่: 2021-04-08  |  อ่าน: 55 ครั้ง

 

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น. นายวิทยา โกษาผล ประมงอำเภอเขื่องใน ได้รับมอบหมายจากนายสันติพงษ์ สมศรี นายอำเภอเขื่องใน เป็นประธานเปิดการประชมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนสำหรับประกาศกำหนดให้ที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำ บริเวณแม่น้ำชีวัดแก้งโพธิ์ ตาม พรก. 2558 ณ วัดแก้งโพธิ์ ต.ค้อทอง อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี มีผู้แทน นายก อบต.ค้อทอง ผู้แทนกำนันตำบลค้อทอง ผู้ใหญ่บ้าน ม.7 ม.10 และประชาชนร่วมประชุมฯ 40 คน มติในที่ประชุมรับแผนที่แนวเขตอนุรักษ์ฯ และจะขอเพิ่มแนวเขตอีกในลำดับต่อไป