การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย ในการประกาศให้พื้นที่แม่น้ำมูลหน้าวัดนักบุญอันนา หมู่ที่ 5 ตำบลท่าช้าง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี

ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ เข้าร่วมพิธีสรงน้ำพระพุทธรูป/สรงน้ำพระสงฆ์ แล.. [2021-04-09 ] ประมงจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดอุบลรา.. [2021-04-09 ] กิจกรรมเปิดจับปลาหากุ้งใหญ่ ณ หนองแวงยาว บ้านหนองแวง หมู่ที่ 15 ตำบลโด.. [2021-04-09 ] ประมงจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย ประมงอำเภอเขื่องใน ร่วมให้ข้อมูลกับ.. [2021-04-09 ] ะ หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมกิจกรรมเสวนา.. [2021-04-09 ] โครงการ กิจกรรมบริหารจัดการแหล่งประมงเชิงนิเวศ(ECOSYSTEM APPROACH TO F.. [2021-04-09 ] การประชุมชี้แจงประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้การทำการประมงด้วยเครื่องมือแ.. [2021-04-08 ] การเลี้ยงหอยเชอร์รี่ไม่ยากอย่างที่คิด ....!! .. [2021-04-08 ] เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ร่วมกับผู้ใหญ่บ้านสมพรรัตน์ จ.. [2021-04-08 ] ประมงจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุม หารือ และรับทราบข้อมูลโครงการช.. [2021-04-08 ]
อ่านทั้งหมด 

การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย ในการประกาศให้พื้นที่แม่น้ำมูลหน้าวัดนักบุญอันนา หมู่ที่ 5 ตำบลท่าช้าง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี  

 เผยเเพร่: 2021-04-08  |  อ่าน: 72 ครั้ง

 

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 นางสาวบุญเลี้ยง ทองหุล ได้จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย ในการประกาศให้พื้นที่แม่น้ำมูลหน้าวัดนักบุญอันนา หมู่ที่ 5 ตำบลท่าช้าง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี เป็นเขตพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558 ณ ศาลาวัดนักบุญอันนา หมู่ที่ 5 ตำบลท่าช้าง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายเดช ประจวบดี ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 ต.ท่าช้าง เป็นประธานการประชุม
     ในวันนี้ได้รับความร่วมมือจาก บาทหลวงประดับสิน ด้วงทอง วัดนักบุญอันนา นางสาวกิรณา ทาราศรี ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ผู้แทนนายกเทศบาลตำบลท่าช้าง นายธีระศักดิ์ ศรีร่องหอย นักวิชาการปฏิบัติการ นางสาวชุษณ รัตนวรรณ นักวิชาการปฏิบัติการ ผู้แทนผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดอุบลราชธานี ชาวประมง เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชัง คณะกรรมการหมู่บ้าน และประชาชนในพื้นที่บ้านบัวท่า ม.5 ตำบลท่าช้าง เข้าร่วมประชุม ให้ข้อมูลและแสดงความคิดเห็นกันอย่างกว้างขวาง 
     โดยที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบให้แม่น้ำมูล หน้าวัดนักบุญอันนา เป็นเขตพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำ ตามร่างแผนที่ท้ายประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดอุบลราชธานี เรื่องกำหนดเขตพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำ พ.ศ. 2562 เพื่อให้เป็นไปตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558