การปฏิบัติการสุ่มเก็บตัวอย่างอาหารสัตว์น้ำ เพื่อส่งตรวจวิเคราะห์หาสารตกค้างจากฟาร์มเลี้ยงของเกษตรกรและร้านขายอาหารสัตว์น้ำ ในเขตพื้นที่อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี

ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ เข้าร่วมพิธีสรงน้ำพระพุทธรูป/สรงน้ำพระสงฆ์ แล.. [2021-04-09 ] ประมงจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดอุบลรา.. [2021-04-09 ] กิจกรรมเปิดจับปลาหากุ้งใหญ่ ณ หนองแวงยาว บ้านหนองแวง หมู่ที่ 15 ตำบลโด.. [2021-04-09 ] ประมงจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย ประมงอำเภอเขื่องใน ร่วมให้ข้อมูลกับ.. [2021-04-09 ] ะ หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมกิจกรรมเสวนา.. [2021-04-09 ] โครงการ กิจกรรมบริหารจัดการแหล่งประมงเชิงนิเวศ(ECOSYSTEM APPROACH TO F.. [2021-04-09 ] การประชุมชี้แจงประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้การทำการประมงด้วยเครื่องมือแ.. [2021-04-08 ] การเลี้ยงหอยเชอร์รี่ไม่ยากอย่างที่คิด ....!! .. [2021-04-08 ] เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ร่วมกับผู้ใหญ่บ้านสมพรรัตน์ จ.. [2021-04-08 ] ประมงจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุม หารือ และรับทราบข้อมูลโครงการช.. [2021-04-08 ]
อ่านทั้งหมด 

การปฏิบัติการสุ่มเก็บตัวอย่างอาหารสัตว์น้ำ เพื่อส่งตรวจวิเคราะห์หาสารตกค้างจากฟาร์มเลี้ยงของเกษตรกรและร้านขายอาหารสัตว์น้ำ ในเขตพื้นที่อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี 

 เผยเเพร่: 2021-04-08  |  อ่าน: 55 ครั้ง

 

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 นายประชุม ดวนใหญ่ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง มอบหมายให้นายบัญชา ไกยสิทธิ์ นักวิชาการประมง และว่าที่ร้อยตรีวุฒิชาติ เชื้อชม เจ้าพนักงานประมง ร่วมกับนายภราดร เอียดแก้ว ประมงอำเภอเขมราฐ ดำเนินการปฏิบัติการสุ่มเก็บตัวอย่างอาหารสัตว์น้ำ เพื่อส่งตรวจวิเคราะห์หาสารตกค้างจากฟาร์มเลี้ยงของเกษตรกรและร้านขายอาหารสัตว์น้ำ ในเขตพื้นที่อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี