ประชุมรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียของประชาชนการกำหนดเขตพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำ ตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 พื้นที่ร่องน้ำลอด บ้านโนนเตาถ่าน ตำบลเขมราฐ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี

ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ เข้าร่วมพิธีสรงน้ำพระพุทธรูป/สรงน้ำพระสงฆ์ แล.. [2021-04-09 ] ประมงจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดอุบลรา.. [2021-04-09 ] กิจกรรมเปิดจับปลาหากุ้งใหญ่ ณ หนองแวงยาว บ้านหนองแวง หมู่ที่ 15 ตำบลโด.. [2021-04-09 ] ประมงจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย ประมงอำเภอเขื่องใน ร่วมให้ข้อมูลกับ.. [2021-04-09 ] ะ หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมกิจกรรมเสวนา.. [2021-04-09 ] โครงการ กิจกรรมบริหารจัดการแหล่งประมงเชิงนิเวศ(ECOSYSTEM APPROACH TO F.. [2021-04-09 ] การประชุมชี้แจงประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้การทำการประมงด้วยเครื่องมือแ.. [2021-04-08 ] การเลี้ยงหอยเชอร์รี่ไม่ยากอย่างที่คิด ....!! .. [2021-04-08 ] เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ร่วมกับผู้ใหญ่บ้านสมพรรัตน์ จ.. [2021-04-08 ] ประมงจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุม หารือ และรับทราบข้อมูลโครงการช.. [2021-04-08 ]
อ่านทั้งหมด 

ประชุมรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียของประชาชนการกำหนดเขตพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำ ตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 พื้นที่ร่องน้ำลอด บ้านโนนเตาถ่าน ตำบลเขมราฐ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี 

 เผยเเพร่: 2021-04-08  |  อ่าน: 51 ครั้ง

 

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 น. นายภราดร เอียดเเก้ว ประมงอำเภอเขมราฐพร้อมด้วย นางอัจฉราราภรณ์ อมรสิน เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง และคณะประชุมรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียของประชาชนการกำหนดเขตพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำ ตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 พื้นที่ร่องน้ำลอด บ้านโนนเตาถ่าน ตำบลเขมราฐ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
 โดยที่ประชุมมีมติให้เป็นเขตพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อเป็นการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ ให้มีความอุดมสมบูรณ์ตามระบบนิเวศของแหล่งน้ำต่อไป