การประชุม คณะทำงาน ขับเคลื่อนโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มทฤษฎีใหม่ ระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2556

ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ เข้าร่วมพิธีสรงน้ำพระพุทธรูป/สรงน้ำพระสงฆ์ แล.. [2021-04-09 ] ประมงจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดอุบลรา.. [2021-04-09 ] กิจกรรมเปิดจับปลาหากุ้งใหญ่ ณ หนองแวงยาว บ้านหนองแวง หมู่ที่ 15 ตำบลโด.. [2021-04-09 ] ประมงจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย ประมงอำเภอเขื่องใน ร่วมให้ข้อมูลกับ.. [2021-04-09 ] ะ หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมกิจกรรมเสวนา.. [2021-04-09 ] โครงการ กิจกรรมบริหารจัดการแหล่งประมงเชิงนิเวศ(ECOSYSTEM APPROACH TO F.. [2021-04-09 ] การประชุมชี้แจงประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้การทำการประมงด้วยเครื่องมือแ.. [2021-04-08 ] การเลี้ยงหอยเชอร์รี่ไม่ยากอย่างที่คิด ....!! .. [2021-04-08 ] เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ร่วมกับผู้ใหญ่บ้านสมพรรัตน์ จ.. [2021-04-08 ] ประมงจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุม หารือ และรับทราบข้อมูลโครงการช.. [2021-04-08 ]
อ่านทั้งหมด 

การประชุม คณะทำงาน ขับเคลื่อนโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มทฤษฎีใหม่ ระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2556  

 เผยเเพร่: 2021-04-08  |  อ่าน: 37 ครั้ง

 

วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 น นายประชุม ดวนใหญ่ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง  เข้าร่วมประชุม คณะทำงาน ขับเคลื่อนโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มทฤษฎีใหม่ ระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2556    เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบรายชื่อเกษตรกรและจ้างแรงงาน ที่ได้รับการคัดเลือก เข้าร่วมโครงการฯ ของจังหวัดอุบลราชธานี ระยะที่ 4 จำนวน 12 อำเภอ  โดยมี นางอังคณา บุญสาม เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยหน่วยงาน ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมยางนา สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี