การมอบใบอนุญาตให้ทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ให้เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชังบริเวณอ่างเก็บน้ำเขื่อนสิริธร อำเภอสิรินธร ณ ท่าน้ำบ้านแหลมสวรรค์ ตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ พร้อมคณะ ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดเนื.. [2021-03-01 ] เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานีลงพื้นที่ติดตามให้คำแนะนำเกษ.. [2021-03-01 ] เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานีออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อน.. [2021-03-01 ] ประมงอำเภอสิรินธร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประ.. [2021-02-24 ] การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสำหรับประกาศกำ.. [2021-02-24 ] ประมงอำเภอเขมราฐ จัดประชุมรับฟังความ คิดเห็นของประชาชนสำหรับประกาศกำหน.. [2021-02-24 ] ประมงอำเภอนาจะหลวย รับผิดชอบอำเภอบุณฑริก ร่วมจัดเตรียมงานจัดนิทรรศการ.. [2021-02-24 ] การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ในเขตพื้นที่ที.. [2021-02-24 ] ประมงอำเภอสิรินธร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการเกษตรเพื่ออาห.. [2021-02-24 ] ประมงอำเภอน้ำยืน รับผิดชอบงานด้านประมงอำเภอน้ำขุ่น ตรวจเยี่ยมโครงการเก.. [2021-02-24 ]
อ่านทั้งหมด 

การมอบใบอนุญาตให้ทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ให้เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชังบริเวณอ่างเก็บน้ำเขื่อนสิริธร อำเภอสิรินธร ณ ท่าน้ำบ้านแหลมสวรรค์ ตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี 

 เผยเเพร่: 2021-02-24  |  อ่าน: 45 ครั้ง

 

วันที่ 25 มกราคม 2564 เวลา 10.30 น. อำเภอสิรินธร ร่วมกับ สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี หน่วยงานสังกัดกรมประมงจังหวัดอุบลราชธานี กองโรงไฟฟ้าเขื่อนสิริธร การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) มอบใบอนุญาตให้ทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ให้เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชังบริเวณอ่างเก็บน้ำเขื่อนสิริธร อำเภอสิรินธร ณ ท่าน้ำบ้านแหลมสวรรค์ ตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
โดยได้รับเกียรติจากนายสนอง มะลัยขวัญ นายอำเภอสิริธร เป็นประธานการมอบใบอนุญาตฯ
พร้อมด้วยนายศุภกิตติ์ ใสกระจ่าง ประมงจังหวัดอุบลราชธานี นายสังวาล พรมสำลี หัวหน้ากองโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธร หัวหน่วยงานสังกัดกรมประมงจังหวัดอุบลราชธานี และหัวหน้าส่วนราชการอำเภอสิรินธร ร่วมมอบใบอนุญาตดังกล่าวให้เกษตรกรผู้เลี้ยงปลากระชังในอ่างเก็บน้ำเขื่อนสิรินธร
  ทั้งนี้ได้ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชังให้เตรียมความพร้อมในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในช่วงฤดูแล้ง ให้หมั่นดูแลสุขภาพสัตว์น้ำอย่างใกล้ชิด เพื่อป้องกันความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงฤดูแล้ง ต่อไป