การประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการสมัครเพื่อขอรับการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี พ.ศ.2564 และการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการและการสมัครขอรับการพิจารณารางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ.2564

หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ พร้อมคณะ ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดเนื.. [2021-03-01 ] เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานีลงพื้นที่ติดตามให้คำแนะนำเกษ.. [2021-03-01 ] เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานีออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อน.. [2021-03-01 ] ประมงอำเภอสิรินธร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประ.. [2021-02-24 ] การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสำหรับประกาศกำ.. [2021-02-24 ] ประมงอำเภอเขมราฐ จัดประชุมรับฟังความ คิดเห็นของประชาชนสำหรับประกาศกำหน.. [2021-02-24 ] ประมงอำเภอนาจะหลวย รับผิดชอบอำเภอบุณฑริก ร่วมจัดเตรียมงานจัดนิทรรศการ.. [2021-02-24 ] การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ในเขตพื้นที่ที.. [2021-02-24 ] ประมงอำเภอสิรินธร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการเกษตรเพื่ออาห.. [2021-02-24 ] ประมงอำเภอน้ำยืน รับผิดชอบงานด้านประมงอำเภอน้ำขุ่น ตรวจเยี่ยมโครงการเก.. [2021-02-24 ]
อ่านทั้งหมด 

การประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการสมัครเพื่อขอรับการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี พ.ศ.2564 และการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการและการสมัครขอรับการพิจารณารางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ.2564  

 เผยเเพร่: 2021-02-24  |  อ่าน: 56 ครั้ง

 

วันที่ 25 มกราคม 2564 เวลา 09.30 - 16.30 น. นางเพชรรัตน์ สมเสนาะ หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการสมัครเพื่อขอรับการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี พ.ศ.2564 และการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการและการสมัครขอรับการพิจารณารางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในที่ประชุมในครั้งนี้ ในส่วนของสำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานีจะเสนอขอรับการพิจารณารางวัลบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ส่งสมัครภายในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งจะได้ประสานกับสำนักงานจังหวัดเกี่ยวกับรายละเอียดต่อไป