กิจกรรมบริหารจัดการแหล่งประมงเชิงนิเวศ (ECOSYSTEM APPROACH TO FISHERIES MANAGEMENT: EAFM) ประมงชุมชนแม่น้ำโขง

ประมงอำเภอสิรินธร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประ.. [2021-02-24 ] การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสำหรับประกาศกำ.. [2021-02-24 ] ประมงอำเภอเขมราฐ จัดประชุมรับฟังความ คิดเห็นของประชาชนสำหรับประกาศกำหน.. [2021-02-24 ] ประมงอำเภอนาจะหลวย รับผิดชอบอำเภอบุณฑริก ร่วมจัดเตรียมงานจัดนิทรรศการ.. [2021-02-24 ] การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ในเขตพื้นที่ที.. [2021-02-24 ] ประมงอำเภอสิรินธร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการเกษตรเพื่ออาห.. [2021-02-24 ] ประมงอำเภอน้ำยืน รับผิดชอบงานด้านประมงอำเภอน้ำขุ่น ตรวจเยี่ยมโครงการเก.. [2021-02-24 ] ประมงอำเภอวารินชำราบ เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและ.. [2021-02-24 ] ประมงอำเภอวารินชำราบ เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและ.. [2021-02-24 ] ประมงอำเภอเขื่องในเข้าร่วมการประชมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนสำหรับประ.. [2021-02-23 ]
อ่านทั้งหมด 

กิจกรรมบริหารจัดการแหล่งประมงเชิงนิเวศ (ECOSYSTEM APPROACH TO FISHERIES MANAGEMENT: EAFM) ประมงชุมชนแม่น้ำโขง  

 เผยเเพร่: 2021-02-23  |  อ่าน: 39 ครั้ง

 

วันที่ 22 มกราคม 2564 นายประสิทธิ์ ส่งสุข หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี และคณะ ร่วมกับนายศุภกิจ คำแก้ว หัวหน้าหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนปากมูล และนายธีรศักดิ์ ศรีร่องหอย นักวิชาการประมงปฏิบัติการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดอุบลราชธานี และชาวบ้านห้วยหมากใต้
ร่วมกันดำเนินงานตามโครงการ กิจกรรมบริหารจัดการแหล่งประมงเชิงนิเวศ (ECOSYSTEM APPROACH TO FISHERIES MANAGEMENT: EAFM) ประมงชุมชนแม่น้ำโขง ณ บริเวณเเม่น้ำโขง บ้านห้วยหมากใต้ หมู่ที่ 7 ตำบลโขงเจียม อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี โดยร่วมกันดำเนินกิจกรรม ดังนี้
1.พัฒนาทำความสะอาดบริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขง
2.สร้างที่อยู่อาศัยให้สัตว์น้ำ(กร่ำ)
3.ติดตั้งทุนลอยน้ำแสดงแนวเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ
4.มอบอาหารปลาให้ชุมชนเพื่อไว้ให้ปลาในเขตอนุรักษ์
อนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำโดยชุมชน เพื่อเพิ่มผลผลิตในแหล่งน้ำอย่างยั่งยืน
ทั้งนี้ได้สอบถามข้อมูลการทำการประมงในสภาวะการเปลี่ยนแปลงของเเม่น้ำโขง โดยชาวประมงยังจับปลาได้ปกติ เช่นปลาตะเพียน ปลากาดำ เป็นต้น และช่วงนี้ระดับน้ำก็ลดลงตามช่วงฤดูกาลปกติ ไม่ถึงกับแห้งขอด ซึ่งยังไม่ได้รับผลกระทบจากการสภาวะดังกล่าว