การถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านงานทะเบียน เรื่อง วิธีการต่ออายุ และการตรวจสอบจำนวนทะเบียนเกษตรกร ผ่านระบบ Fisheries Map

ประมงอำเภอสิรินธร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประ.. [2021-02-24 ] การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสำหรับประกาศกำ.. [2021-02-24 ] ประมงอำเภอเขมราฐ จัดประชุมรับฟังความ คิดเห็นของประชาชนสำหรับประกาศกำหน.. [2021-02-24 ] ประมงอำเภอนาจะหลวย รับผิดชอบอำเภอบุณฑริก ร่วมจัดเตรียมงานจัดนิทรรศการ.. [2021-02-24 ] การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ในเขตพื้นที่ที.. [2021-02-24 ] ประมงอำเภอสิรินธร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการเกษตรเพื่ออาห.. [2021-02-24 ] ประมงอำเภอน้ำยืน รับผิดชอบงานด้านประมงอำเภอน้ำขุ่น ตรวจเยี่ยมโครงการเก.. [2021-02-24 ] ประมงอำเภอวารินชำราบ เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและ.. [2021-02-24 ] ประมงอำเภอวารินชำราบ เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและ.. [2021-02-24 ] ประมงอำเภอเขื่องในเข้าร่วมการประชมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนสำหรับประ.. [2021-02-23 ]
อ่านทั้งหมด 

การถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านงานทะเบียน เรื่อง วิธีการต่ออายุ และการตรวจสอบจำนวนทะเบียนเกษตรกร ผ่านระบบ Fisheries Map 

 เผยเเพร่: 2021-02-23  |  อ่าน: 46 ครั้ง

 

 วันที่ 22 มกราคม 2564 นายบัญชา ไกยสิทธิ์ นักวิชาการประมง สังกัดกลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง ถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านงานทะเบียน เรื่อง วิธีการต่ออายุ และการตรวจสอบจำนวนทะเบียนเกษตรกร ผ่านระบบ Fisheries Map  แก่นายธงชัย ชาตำบล ประมงอำเภอม่วงสามสิบ  ณ ห้องปฏิบัติงาน กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี